Nieuws Actueel

De Big Data-revolutie

Rik Nizet 12 mei 2014

Het bedrijfsleven en (wetenschappelijke) instellingen kunnen met een adequate analyse en de juiste toepassingen van Big Data hun concurrentiepositie versterken en zo hogere omzetten en winsten realiseren. Dat is de boodschap van internetondernemer Willem Vermeend en Anwar Osseyran, directeur van SURFsara, het nationale High Performance Computing Center, in een maandag verschenen boekje 'De Revolutie van Big Data: een verkenning van de ingrijpende gevolgen'.Lees ook:Big Data kan niet zonder locatiegegevens

Breed inzetbaarVolgens de auteurs zullen Big Data-analyses vooral in de medische sector tot een revolutie leiden: met deze analyses kan sneller en beter inzicht worden verkregen in de effecten van geneeskundige behandelingen en de ontwikkeling van medicijnen. Ook op het terrein van het milieu en energiebeleid leidt de inzet van Big Data tot betere resultaten, zoals minder energiegebruik en een lagere uitstoot van CO2. KinderschoenenOsseyran en Vermeend constateren echter dat het gebruik van Big Data in Nederland nog in de kinderschoenen staat en dat er op dit moment vooral sprake is van een hype. In de praktijk zien ze nog maar weinig echte toepassingen. Dat heeft mede te maken met een groot tekort aan Big Data-specialisten. Uiteraard waarschuwen de auteurs ook voor de schaduwkanten, zoals het gevaar van privacyschending.

KennisontwikkelingOsseyran en Vermeend zijn van mening dat in Nederland voldoende kennis aanwezig is om een internationaal gezaghebbende Big Data-sector op te bouwen. Daarvoor is het wel nodig dat de Nederlandse onderwijsinstellingen zo snel mogelijk beginnen met het ontwikkelen van onderwijsprogramma's die op deze nieuwe sector zijn gericht.

MKBIn het kader van de zogenoemde innovatieve doorbraakprojecten van het ministerie van Economische Zaken werken Osseyran en Vermeend nauw samen aan de ontwikkeling van laagdrempelige toepassingen van Big Data voor het midden en kleinbedrijf.