Nieuws Actueel

De collectieve zorgverzekering

Rik Nizet 31 oktober 2014

Als werkgever is het mogelijk om voor je medewerkers afspraken te maken met een zorgverzekeraar voor een voordelige zorgverzekering. Het blijkt dat Nederlanders graag deelnemen aan een collectief voor de zorgverzekering. Maar liefst twee derde van de Nederlandse bevolking maakt gebruik van een collectiviteitkorting op hun zorgverzekering. Voor ruim 80% van deze verzekerden is korting op hun zorgverzekering de belangrijkste reden om mee te doen met het collectief dat door hun werkgever wordt aangeboden.

Voordelen van een werkgeverscollectiefVoor werkgevers is het grote voordeel van het aanbieden van een collectief de zekerheid dat hun werknemers goed verzekerd zijn. Wanneer mensen een goede zorgverzekering hebben zullen ze minder lang met klachten doorlopen. Dit leidt tot minder ziekteverzuim. Voor werknemers is een werkgeverscollectief vaak interessant doordat er beroepsgerichte aanvullende verzekeringen worden geboden. Er is dan bijvoorbeeld een uitgebreid pakket mogelijk met extra fysiotherapie voor bouwvakkers.

Nadelen van een werkgeverscollectiefJonge werknemers tot 35 jaar hebben vaak het idee oververzekerd te zijn met een werkgeverscollectief. Dit komt doordat de uitgebreide werkgeverspakketten vaak niet optioneel zijn. Jonge werknemers hebben daardoor via een werkgeverscollectief een zeer uitgebreide verzekering die ze eigenlijk niet nodig hebben. Hierdoor zijn ze ondanks de korting die ze krijgen vaak toch duurder uit.

Zorgverzekering via een consumentencollectiefIets minder dan 40% van de collectief verzekerden is verzekerd via een ander collectief dan dat van hun werkgever. Vaak wordt hiervoor gekozen omdat ze meer keuzevrijheid of korting krijgen dan bij een werkgeverscollectief. De voorwaarden per collectief kunnen nogal verschillen. Soms zijn via een bepaald collectief niet alle aanvullende verzekeringen verkrijgbaar, of de korting is lager doordat er een extra uitgebreide verzekering wordt geboden. Eén voorwaarde is bij alle collectieven hetzelfde, de korting op de basisverzekering mag wettelijk gezien nooit meer dan 10% zijn.

OndernemerOf het voor u als ondernemer voordelig is om voor uw werknemers een collectieve zorgverzekering af te sluiten is wellicht het uitzoeken waard. De voorwaarden en premies voor de zorgverzekering 2015 worden binnenkort bekend gemaakt.