Nieuws Actueel

De drukste zakenluchthaven van het land is een familiebedrijf

Miel Timmers | Foto: René Manders 24 december 2015

Kempen airport vliegveld budel

Vliegveld in Budel trekt ongeveer 4.500 internationale vluchten per jaar. "Het economisch belang voor de regio is evident."

Rijste- of abrikozenvlaai van de familie Fransen voor de achttien werknemers van Kempen Airport. Een piloot, in dienst bij het familiebedrijf, heeft tien mollen gevangen. De mollenplaag dient bestreden te worden. De gevolgen van molshopen op de grasbaan van het particuliere vliegveld in Budel laten zich raden.

Drukste Kempen Airport is de drukste zakenluchthaven van Nederland. Op flinke afstand volgt Lelystad. Het vliegveld is ook de enige luchthaven in Nederland waarvan de luchtverkeersleiding voor zakelijke vluchten dagelijks tot elf uur 's avonds open is, ook met slecht weer.

Het aantal vliegbewegingen (een start of landing) in Budel schommelt jaarlijks tussen de zestig- en tachtigduizend, inclusief lesverkeer. Dit jaar is het aantal vliegbewegingen ten opzichte van vorig jaar met twintig procent gestegen.

Het aantal internationale zakenvluchten bedraagt in Budel ongeveer 4.500 op jaarbasis. De verste non-stop bestemmingen die worden aangedaan, zijn Reykjavik in IJsland en de Turkse stad Istanbul. 'Ongeregeld' vliegverkeer in vliegjargon. Niet gepland. Bijvoorbeeld: een ondernemer maakt voor vandaag een afspraak in Italië. Commercieel directeur Noud Fransen: "Bij andere vliegvelden krijgt die ondernemer wel eens te horen dat hij vandaag niet kan vliegen. Zakenlui kiezen juist voor vliegen vanwege de snelheid."

JachthavenEindhoven Airport kent ook zakelijk vliegverkeer, maar door de 'ruimte' die de reguliere lijndiensten daar opsouperen, kan van een concurrent voor Kempen Airport niet worden gesproken, vindt Noud Fransen. "We vissen in een andere vijver. Eindhoven is zeg maar de zeehaven, wij de jachthaven."

Van de ruim dertigduizend vliegbewegingen in 2015 op Eindhoven Airport zijn er 1.560 bestemd voor zakelijk luchtverkeer. Die vluchten worden in Eindhoven uitgevoerd door twee bedrijven (EXXAERO en ASL). "Wat ons betreft heeft dit segment zeker toekomst op Eindhoven Airport", laat een woordvoerster hier desgevraagd weten.

RadiozaakWiel Fransen runde een radio/tv-zaak in het centrum van Budel. In Nederland was vliegen destijds nog niet zo in zwang, dus vloog hij in België. Vanaf medio jaren zestig ging Fransen gronden aankopen op de plek waar het vliegveld in 1970 is geopend. Fransen wilde 'iets anders doen wat niemand deed', zegt dochter en mede-directeur Inge. Maar van luchtvaart is nooit iemand rijk geworden, zei Wiel Fransen. Dus in die beginjaren van het vliegveld hield hij zijn zaak aan.

In de beginjaren ging de familie Fransen ook wonen op het vliegveld. Noud Fransen kan zich goed herinneren dat hij als achtjarige meehielp op het vliegveld. "Rond carnaval werd altijd veel gevlogen met reclameboodschappen. Dan was ik te vinden bij de benzinepomp waar de vliegtuigen tanken."

PopsterrenIn 1991 is de start- en landingsbaan verhard. Rond de eeuwwisseling hebben Noud Fransen (53), broer Ruud (50) en zus Inge (45) het vliegveld overgenomen van hun vader. In de loop der jaren is er steeds meer bijgebouwd op het zestig hectare tellende perceel. Op het terrein aan de Luchthavenweg bieden de zes hangars plaats aan 96 vliegtuigen, van eenpersoons ultralichte toestellen die vliegen voor een brede doelgroep bereikbaar maken tot zakenjets voor twaalf personen die wel vier miljoen euro kosten.

De meeste toestellen zijn van bedrijven. Die vliegen hun topkader binnen Europa rond. Maar ook rijkaards en popsterren doen Budel aan. Jammer, namen geeft Noud Fransen niet.

Op eigen benenAcht toestellen zijn van de familie Fransen. Die worden gebruikt voor de vliegopleiding. Ruud, de technische man en belast met het onderhoud van de toestellen, en Noud zijn examinator voor de basisopleiding zakenvlieger. Bemanning uit heel Europa komt naar Budel voor het gecertificeerde diploma.

De familie Fransen is gespecialiseerd in het onderhoud van twee grote typen zakenvliegtuigen: het Zwitserse Pilatus en het kleinste type Airbus, de TBM 700.

Derde tak van de Fransens is de exploitatie van de luchthaven. Noud Fransen: "Wij zijn de enige luchthaven in Nederland die helemaal op eigen benen staat. Schiphol bijvoorbeeld is een facilitair bedrijf dat start- en landingsbanen aan andere bedrijven ter beschikking stelt."

NichemarktBekend is dat het exploiteren van een vliegveld geen koud kunstje is. Doordat onder andere veel geld moet worden geïnvesteerd in infrastructuur en veiligheid hebben veel luchthavens het hard te halen. Hoe houdt Kempen Airport het hoofd boven water?

Om de buitenlandse concurrentie niet wijzer te maken, houdt Noud Fransen bedrijfsresultaten voor zich. "Het is vooral onze brede basis, de drie takken, die de dobber drijvend houdt. Daarnaast helpt mee dat wij met Pilatus en het Airbus-type gespecialiseerd zijn in een nichemarkt."

MiljoeneninvesteringVerder werkt Kempen Airport met veel gecombineerde functies. Piloten werken ook in de luchtverkeersleiding, een monteur is ook piloot en alle werknemers hebben een brandweeropleiding gedaan en andere veiligheidstrainingen. Fransen: "Dat scheelt in de kosten ."

Kempen Airport wil de verharde start- en landingsbaan graag zestig meter naar het noordoosten verplaatsen. Een miljoeneninvestering die de familie Fransen omwille van de continuïteit bereid is te doen. Vanwege aangescherpte Europese veiligheidsregels kan Budel een bepaald type zakentoestel niet meer laten landen. Daarvoor moet de baan vierhonderd meter extra worden verhard. Dat zou leiden tot maximaal drieduizend extra vliegbewegingen per jaar. De toegestane milieugrens van Kempen Airport bedraagt jaarlijks 138.000 vliegbewegingen.

GeluidsoverlastDe verplaatsing leidt vooral tot minder geluidsoverlast voor de inwoners van Dorplein. "Doordat de vliegtuigen vijfhonderd meter eerder op hoogte zijn, reduceert het geluid met tien, elf dba", zegt Noud Fransen.

De eventuele verplaatsing van de baan is een traject van lange adem. Het plan ligt er al zeker acht jaar, stelt Fransen. Sinds een jaar wordt een haalbaarheidsstudie verricht waarbij ook de gemeente Cranendonck en de provincie betrokken zijn.

Twee bottlenecks van formaat staan de verlegging vooralsnog in de weg, zo lijkt het. De weg van Budel naar Weert, de Geuzendijk, zou deels omgelegd of ondertunneld moeten worden. Daarnaast staat een hoogspanningslijn in de weg.

KnelpuntenFransen laat zich niet ontmoedigen. "Wij brengen nogal wat zakelijk vliegverkeer van en naar de regio. Het economisch belang van deze luchthaven voor Zuidoost-Brabant is evident."

De kosten om de knelpunten te verhelpen, gaan Cranendonck te boven, ziet ook Fransen in. "Dit moet in een breder verband worden gezien."

Hij verwacht de conclusies van het haalbaarheidsonderzoek binnen een half jaar. Wat als de verplaatsing er niet in zit? Dan blijft de familie Fransen doorgaan op de huidige manier. Inclusief vlaai voor het personeel als er tien mollen zijn gevangen.