Nieuws Actueel

De gemeente Enschede moet de komende jaren flink blijven bezuinigen

Van onze redactie 10 juni 2015

Enschede Marieke Bakker

Op koers Een jaar na het aantreden in 2014 ligt het huidige college van Burgemeester en Wethouders van Enschede op koers. Dat durft wethouder Eelco Eerenberg van Financiën wel te zeggen bij de presentatie van de eerste gemeentelijke Zomernota. ,,Nu de economie aantrekt, doet Enschede het beter dan de omliggende gemeenten’’, concludeert de D66’er. „De werkloosheid neemt hier het meeste af en de eerste resultaten zijn er van ons beleid. Graag zouden we dat nu willen versnellen, maar we zijn er nog lang niet en we moeten voor de komende jaren nog veel bezuinigingen vinden.”

Kwetsbaar Als de Zomernota één ding duidelijk maakt is dat Enschede financieel kwetsbaar blijft. Om de gemeenteraad dit najaar een sluitende begroting te kunnen laten vaststellen, moet er voor volgend jaar 9,8 miljoen euro bezuinigd worden. De jaren erna wordt dat alleen maar erger: in 2017 23,4 miljoen, in 2018 27,3 miljoen en in 2019 28,1 miljoen. „Nee, het is zeker niet zo dat we kampioen vooruitschuiven van de gemeentelijke tekorten aan het worden zijn”, reageert Eerenberg. „De komende begroting wordt er één met twee gezichten. Enerzijds moeten we gewoon flink bezuinigen, anderzijds willen we als college blijven investeren in de stad en de lokale economie. Dat dienen we echt allebei te doen.”

Tegenvaller Een financiële tegenvaller leverde ook de meicirculaire van de regering op, die Enschede vorige week ontving. De lokale overheid krijgt voor het huidige jaar 2,9 miljoen minder vanuit Den Haag. Het verwachte tekort voor 2015 loopt daardoor op naar 3,2 miljoen en dat is veel meer dan de eerder in het coalitieakkoord genoemde 1 miljoen. Burgemeester en Wethouders weten nog niet welke maatregelen getroffen moeten worden om dit begrotingshiaat weg te werken, maar zij hopen binnenkort een oplossing te kunnen presteren.

Flinke klappen Het zag er enige tijd geleden naar uit dat het Rijk voor de grote gemeenten bestemd geld - waaronder Enschede - wilde doorsluizen naar de plattelandsdorpen wilde doorsluizen. Een lobby daartegen, op initiatief van Enschede, sorteerde echter effect. Eerenberg: „Uiteindelijk viel het nog mee, als je daarvan kunt spreken. We worden nog maar voor de helft gekort. Toch krijgen we nog flinke klappen te verwerken, die we de komende jaren moeten goedmaken.”

Foto: Marieke Bakker