Nieuws Actueel

De Innovatie Expeditie: Columbus was uit op winst

Rik Nizet 29 oktober 2014

Ondernemers die niet meebewegen, worden moeiteloos ingehaald door concurrenten met een innovatiever of goedkoper aanbod. Wie denkt dat dat alleen voor hotels, uitgevers of taxibedrijven geldt, komt bedrogen uit. Elke branche krijgt met ontwrichtende businessmodellen te maken. De noodzaak om te innoveren is groter dan ooit, beweert Gijs van Wulfen in zijn boek De Innovatie Expeditie. Een voorpublicatie.Columbus wat uit op winstIn 1492 zeilde Columbus van de kaart en hij dacht dat hij de westelijke route naar ‘De Oost’ had ontdekt. Hij noemde de inwoners ‘Indianen’ en was er zeker van dat hij het zuiden van Azië bereikt had. In werkelijkheid was hij geland op het eiland Watling in de Bahamas en ontdekte hij Amerika. Het maakte van hem een van de beroemdste ontdekkingsreizigers aller tijden.

Columbus was een uitstekende navigator. Helaas zat hij er behoorlijk naast met zijn inschatting van de afstand die hij westwaarts moest reizen tot Azië. Hij berekende dat de afstand van de Canarische Eilanden tot Japan ongeveer 3.000 Italiaanse zeemijlen bedroeg (3.700 kilometer). In werkelijkheid was het 19.600 kilometer.

Columbus verliet Palos de la Frontera in Spanje op 3 augustus 1492 met drie schepen (de Nina, de Pinta en de Santa Maria) en proviand voor een jaar. Bewust misleidde hij de bemanning over de afstanden die zij zeilden, om hen de indruk te geven dat zij dichter bij huis voeren dan in werkelijkheid. Na verscheidene weken varen, waarvan al enige tijd letterlijk van de kaart, ontstond er onrust onder de bemanning.

De mannen waren bang dat ze nooit meer thuis zouden komen. Slechts enkele dagen voordat ze land zouden bereiken, brak muiterij uit. Helaas voor Columbus ontdekte hij niet de westelijke route naar ‘De Oost’. Noch vond hij goud op het eiland van ‘Hispaniola’. Toen hij terugkeerde naar Castilië (Spanje) gaf koningin Isabella hem alle koninklijke titels die hij bij zijn vertrek had gevraagd in geval van succes. Columbus bleef pogingen ondernemen om een westelijke route te vinden. Hij maakte vier reizen waarin hij de kolonisatie van Amerika door de Spanjaarden verder vormgaf. Ondertussen was het iedereen, behalve Columbus zelf, duidelijk dat Spanje niet ‘De Oost’ had bereikt maar een ‘nieuwe wereld’ had ontdekt.

Welke omstandigheden zetten Columbus aan om van de kaart af te zeilen?1. Columbus kwam uit Genua, zijn afkomst was onduidelijk en hij was eigenlijk een buitenbeentje. Hij was een gepassioneerd zeeman en had helemaal niets te verliezen.

2. Potentiële winsten waren een sterk motief. Zijn reis zag hij veeleer als een investering dan als een ontdekkingsreis. Hij had een afspraak met de vorstin dat als hij slaagde, hij zelf mee zou delen in alle inkomsten die uit zijn reis voortkwamen.

3. De gebruikelijke weg naar ‘De Oost’ was afgesloten voor Europese zeelieden na de val van Constantinopel (het huidige Istanbul), waarbij het in handen van de Turken was gekomen.

4. Nieuwe navigatietechnieken, betere kennis van de stromingen van de Atlantische Oceaan en de ontwikkeling van een nieuw type zeilschip maakten het mogelijk om veel hoger aan de wind te varen.

5. Het ontstaan van de Renaissance, in Florence, moedigde nieuwe ideeën aan.

Als ‘meer van hetzelfde’ niet langer het gewenste resultaat oplevert, wat is er dan nodig om jou en jouw organisatie van de bekende kaart af te laten zeilen?

1. Urgentie. Als er geen urgentie is, wordt innovatie slechts als creatieve speeltijd gezien. Mensen gaan alleen maar uit hun comfortzone als het echt nodig is. Is dit nog niet het geval, wacht dan rustig af tot het juiste moment.

2. Moed. Urgentie geeft je de kracht om over de door jou zelf opgelegde grenzen heen te gaan. Dat geeft bovendien de moed om te innoveren alsof je niets te verliezen hebt, net zoals Columbus.

3. Nieuwe technologie. De ontwikkeling van nieuwe zeilschepen maakte het Columbus mogelijk om hoger aan de wind te varen. Verken op jouw expeditie nieuwe technologieën, nieuwe media en nieuwe businessmodellen.

4. Teamwork. Betrek in jouw organisatie die mensen bij innovatie die er een direct belang bij hebben, die verstand van de inhoud hebben en die noodzakelijk zijn voor het besluitvormingsproces. Om in een organisatie te overleven heeft een idee veel vaders en moeders nodig.

5. Vastberadenheid. Op reis word je geconfronteerd met veel tegenslagen. En zijn er momenten dat je je afvraagt of het ooit nog wel goed komt. Wees dan vastberaden, net zoals Columbus. Wat eerst maar een klein eilandje leek, kan later een groot nieuw continent zijn.

Als jouw organisatie er klaar voor is, zeil dan van de kaart af – net zoals Columbus. Voor elke innovator geldt: ‘Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore.’(André Gide)