Nieuws Actueel

Dé mythes over circulair ondernemen

Bram de Vrind 9 oktober 2015

Graancirkel circular economy 2

Circulair ondernemen staat flink in de belangstelling, maar lang niet altijd is helder wat daarmee wordt bedoeld. Circulair ondernemen is slim omgaan met afval, zegt de één. Leven zonder afval kost veel te veel tijd, denkt de ander. MVO Nederland vroeg 15 experts welke mythes zij vaak tegenkomen. In de online publicaties ’15 mythes van de circulaire economie’ worden die vakkundig weerlegd.

Lees ook:Zin en onzin van circulair ondernemenBij de vijfde Ray Andersonlezing die MVO Nederland en Interface jaarlijks organiseren, staat in 2015 het thema ‘Zin en onzin van de circulaire economie’ centraal. Keynote speakers Coert Zachariasse (Delta Development Group) en Marius Smit (Plastic Whale) laten zien hoe zij de circulaire economie in praktijk brengen. Na lancering van de publicatie door dagvoorzitter Lars Moratis en Michel Schuurman (MVO Nederland) gaan de deelnemers aan de lezing over de mythes met de auteurs in gesprek.

Ondernemers overtuigenDoelstelling van de publicatie is misvattingen rond de circulaire economie door te prikken en ondernemers te overtuigen van de kansen. Door over te stappen naar een circulair systeem, is aanzienlijke economische winst te halen, ontstaan nieuwe banen en neemt de vernietiging van onze leefomgeving af. De onterechte aanname leeft vaak dat eerst ‘de ander’ in beweging moet komen: de overheid, grote bedrijven, kleine bedrijven….. MVO Nederland stelt daar tegenover dat ondernemers zelf hun toekomst in de hand hebben. In de Community of Practice Circulair Ondernemen kunnen ondernemers zelf aan de slag.

De 15 mythes: een overzicht

1. 'Dat ken niet!', Coert Zachariasse, Delta Development Group

2. Het kost miljoenen om processen te veranderen, Marius Smit, Plastic Whale

3. Circulaire economie is een modewoord voor recycling, Michel van Yperen, MVO Nederland

4. De consument wil eigendom, Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam

5. Het wordt pas wat als de nationale overheid ingrijpt, Jacqueline Cramer Universiteit Utrecht

6. Circulaire economie is alleen interessant voor maakbedrijven, Geanne van Arkel, Interface Nederland

7. Circulair ondernemen vraagt veel technologische innovatie, Michel Schuurman, MVO Nederland

8. We zijn geen eigenaar meer, het draait om diensten, Pieter van Os, Reversed Concepts

9. Laagwaardige materialen kun je niet hergebruiken, Mireille Geijsen, I-Did Slow Fashion Movement

10. Geen afval? Afval is goud waard!, Laurens Groen, Milgro

11. Leven zonder afval is een dagtaak, Emily Jane Lowe, auteur ‘Leven zonder afval’ en blogger

12. Het is onmogelijk om het gefinancierd te krijgen, Richard Kooloos, ABN AMRO

13. Alleen een internationale aanpak is succesvol, Jan Willem Kanters en Thirza Monster, Cirkellab

14. Circulair is altijd duurzaam, Stefan van Uffelen, MVO Nederland

15. Circulaire economie brengt opwindende gouden tijden, Maurits Groen, mauritsgroen*mgmc