Nieuws Actueel

De organisatie van de toekomst

Martijn Vervest 23 juli 2015

Bureau kantoor groot

Intern personeel en vaste medewerkers worden vaak de 'vaste kern' genoemd. Dit omdat ze vaste contracten hebben. Dit is niet het enige vaste aan deze groep. Vaak hebben ze ook vaste functies, verantwoordelijkheden, werkplekken en werktijden. Door de consistentie van hun werkzaamheden en hoge commitment aan de organisatie is deze groep van groot belang. Toch zou deze vaste kern een stuk flexibeler moeten worden. Dat blijkt uit onderzoek van FastFlex in samenwerking met ABN AMRO.Lees ook:Wie is de zelfstandig professional?Zelfstandig professional gaat voor startup

Flexibiliteit in het uitvoeren van de rol is daarbij vooral relevant. We spreken hier expres over een rol i.p.v. over een functie. Functies en functiehuizen zullen namelijk zeer snel gaan verdwijnen. Nu de hiërarchie verdwijnt en organisaties platter worden, begint de logica van het traditionele functiehuis te knellen. Resultaatgericht werken maakt de inbreng van medewerkers transparant. Dit geldt voor iedereen in de organisatie. Functieprofielen behoren tot het verleden, rollen op basis van competenties zijn de toekomst. De komende jaren zullen hybride contractvormen een vlucht gaan nemen. Maar er moet ook ruimte zijn voor flexibelere werktijden, flexibelere werkplekken en locaties. Investeren in de flexibele schilDe flexibele schil zal anderzijds vaster moeten worden. Het niet gaat hierbij niet om het ‘binden’ van de ZP’er maar om het ‘verbinden’ met de ZP’er. Deze groep verbindt zich aan meerdere organisaties. Zij laten zich niet binden, maar zullen bij een gevoel van verbondenheid wel terugkomen. Dit is waardevol, want vaak komen zij terug met meer kennis en ervaring. Voor organisaties betekent dit dat ze meer open moeten staan voor deze groep medewerkers, ZP’ers dienen geen andere behandeling te krijgen dan vast personeel. Verbinden gaat over samenhang creëren binnen de organisatie. Hiervoor is communicatie, vertrouwen en transparantie nodig. Ook de zp’er mag dus meedoen aan interne trainingen en is welkom bij het personeelsfeest. Goed opdrachtgeverschap is al een bekend fenomeen waar echt in geïnvesteerd zal moeten worden indien organisaties de kwaliteit (en soms ook de kwantiteit) in de toekomst willen behouden.ZelfsturenHet aantal ‘flexibele netwerkorganisaties’ groeit snel. Binnen een ‘flexorganistatie’ draait het om het uitvoeren van projecten, met een grote focus op innovatie. In zo’n ‘flexorganistatie’ kunnen zowel medewerkers uit de flexibele schil als uit het kernteam zitten. Ook het opkopen van bijvoorbeeld een bepaalde start-up of innovatie kan gezien worden als zo’n ‘flexorg’. Deze aankoop kan dan als ‘flexorg’ om de organisatie zweven. Na verloop van tijd kan er gekozen worden om te integreren, waarna de dienst of het product tot de kern van de organisatie zal behoren. Dit is een belangrijke manier om te blijven innoveren. Flexibele kernen, verbonden schillen en zelfsturende organisatiesNaast het flexibiliseren van de kern, het investeren in de flexibele schil en het innoveren door ‘flexorgs’, kunnen organisaties meer doen. Innovatie blijft een belangrijk thema, zet strategische kaders maar zorg ervoor dat processen niet geïnstitutionaliseerd worden. De focus dient ten alle tijden te liggen bij de core business van de organisatie. Ook is het belangrijk om het ‘corporate brein’ toegankelijk te maken voor iedereen, zodat kennis gebundeld wordt en kennisdeling mogelijk is. De toekomstStel je voor dat je in een vast dienstverband werkt voor een multinational. In plaats van een langdurige getrapte carrière in vaste functies en functiehuizen zal je in de toekomst steeds vaker werken aan een project, of een specifieke rol vervullen, voor een paar weken of maanden. Zodra dat project afgerond is kom je weer in de gelegenheid om de organisatie te helpen met een ander project. En net als in de freelance markt zal je in staat worden gesteld om jezelf te presenteren en zo te zien of er een goede fit zal zijn met een bepaalde rol of opdracht binnen de organisatie. Je zult je als freelancer binnen een organisatie gaan bewegen terwijl je technisch gezien nog steeds een vast deel van de organisatie bent. Het fenomeen van de ‘marktplaats’ binnen een organisatie lijkt één van de toekomstrichtingen te zijn.ProjectenDe consensus is dat het lot van de zp’er verbonden is aan de projecten die bij grote organisaties gecreëerd worden. Ook is het zo dat in veel sectoren vier à vijf bedrijven dominant zijn en het grootste marktaandeel hebben, gevolgd door een groot aantal bedrijven met een veel kleiner marktaandeel. Feit is dat de omzetgroei bij grote bedrijven achter blijft, innovatie hapert en bij deze bedrijven de projectorganisatie steeds belangrijker wordt. De vele projecten met zp’ers gaan vaak ten koste van het aantal mensen in dienst. Toch is er meer aan de hand dan een groeiende vraag vanuit gevestigde organisaties naar de zp’er. Diezelfde zp’er wordt namelijk het nieuwe bedrijf. Zowel binnen bestaande organisaties alsmede als eigen nieuwe organisatie. Samen met zijn netwerk zal de zp’er steeds meer impact gaan maken. We zien dat er vaker ‘zwermen’ van zelfstandige professionals ontstaan die gezamenlijk een project of opdracht vervullen. Zo’n zwerm bestaat uit een diverse, flexibele en gemotiveerde groep zp´ers. Daarom kunnen ze doelgerichter werken in vergelijking met grote, logge en bureaucratische bedrijven. We zien ook steeds meer dat netwerken van ZP’ers eerst de projectorganisatie van bedrijven overnemen. Sterker nog: elk bedrijf wordt een projectorganisatie! Snelle wisselingen van strategie zijn broodnodig om te kunnen overleven en een flexibele projectorganisatie is hiervoor perfect geëquipeerd. Misschien is het zelfs zo dat dat netwerken van ZP’ers die nieuwe organisaties van de toekomst zijn. Deze netwerken zijn bij uitstek geschikt voor de hoge toegevoegde waarde creatieve activiteiten. Routinematige activiteiten kunnen het best uitgevoerd worden door traditionele organisaties.