Nieuws Actueel

De Twentse Zorgcentra en Stichting Present Almelo leggen samenwerking vast in convenant

Van onze redactie 17 maart 2015

Ondertekening convenant Twentse Zorgcentra en Present Almelo

Door de ondertekening van dit samenwerkingsconvenant onderstrepen de beide organisaties het belang van hun samenwerking. Present Almelo is als stichting afhankelijk van fondsen en subsidies. De Twentse Zorgcentra ondersteunt Present Almelo dan ook financieel met een bijdrage. Als tegenprestatie spreekt Present Almelo de intentie uit om groepen vrijwilligers in te zetten bij De Twentse Zorgcentra.

Present Almelo

Present Almelo is in 2012 opgericht. Sindsdien hebben er via de stichting 31 projecten plaatsgevonden bij De Twentse Zorgcentra. Present Almelo is een professionele organisatie die staat voor de werving én de begeleiding van de vrijwilligers tijdens projecten. Bij de werving van vrijwilligers richt Present Almelo zich volledig op de wensen van de vrijwilligers. Tijd en talent staat hierbij centraal waardoor vaak een nieuwe doelgroep vrijwilligers (de moderne vrijwilliger) wordt aangeboord.

Groot belang

Voor De Twentse Zorgcentra zijn deze vrijwilligers van groot belang. De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Deze zorg wordt verleend bij onder andere dagactiviteitencentra en op diverse woonlocaties. Om contact tussen de cliënten en andere mensen uit de Almelose samenleving te bevorderen, zijn vrijwilligers hier onmisbaar.