Nieuws Actueel

De Zuivelhoeve mag weer hopen op uitbreiding

Van onze redactie 2 juni 2015

Zuivelhoeve Charelvan Tendeloo

Het zuivelbedrijf aan Bruninksweg werkt al jaren aan de uitbreidingsplannen. Die zijn nodig om de productie van vla en yoghurt bij elkaar te krijgen. Nu gebeurt dat nog op twee plekken. De Vereniging Behoud Twekkelo (VBT), en later de gemeente Enschede, verzetten zich tegen de uitbreiding. Ze vinden het niet passen in een landelijk gebied.

Tekortkomingen

De Raad van State vernietigde het eerste bestemmingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakte. Er waren te veel tekortkomingen in de onderbouwing van het plan. Daarop maakte Hengelo een nieuw bestemmingsplan dat B en W nu goedkeurt.

VBT heeft al aangegeven opnieuw naar de Raad van State te stappen. Enschede doet verder niets.

Foto: De Zuivelhoeve aan de Bruninksweg. (Charel van Tendeloo)