Nieuws Actueel

Defensie accepteert tortelduifjes

Rik Nizet 2 juli 2014

Defensie gaat militairen en burgerpersoneel op vertrouwensfuncties niet altijd meer wegsturen als ze een partner hebben in een land waarmee Nederland geen inlichtingen uitwisselt. In bepaalde gevallen komen er uitzonderingen, zei minister Hennis (Defensie) volgens De Telegraaf.

Als militairen langer dan 3 maanden in het buitenland verblijven, doet de militaire inlichtingendienst MIVD standaard antecedentenonderzoek bij de geheime dienst in dat land. Ook bij liefdesrelaties in het buitenland gebeurt dat. Hebben de Nederlandse diensten echter geen uitwisselingsrelatie met dat land, dan werd tot nu toe altijd de Verklaring van Geen Bezwaar ingetrokken.

StaatsveiligheidMilitaire vakbonden hebben hiertegen geprotesteerd, omdat door de maatregel goed functionerend personeel wordt ontslagen. De voornaamste reden voor intrekking is volgens de minister echter de staatsveiligheid.