Nieuws Actueel

Definitief akkoord over cao PostNL

Van onze redactie 17 december 2014

In november bereikten de partijen al een principeovereenkomst. Na instemming van de leden van de bonden is dat akkoord nu definitief.

De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. Medewerkers ontvangen komend jaar een salarisverhoging in drie stappen. Per 1 januari gaat het om 1 procent salarisverhoging en per 1 september om 0,7 procent. Tot slot volgt per 1 december nogmaals 0,7 procent.

Eigen bijdrage

Daarnaast zal de eigen bijdrage in de pensioenpremie trapsgewijs stijgen van 4 naar 6 procent. De eigen bijdrage zal daarna tot en met 2017 in principe niet verder stijgen.

Het akkoord geldt voor ongeveer 20.000 medewerkers van PostNL, circa een derde van het totaal aantal mensen dat bij het bedrijf werkt.