Nieuws Actueel

Dekker past rekentoets niet aan

Van onze redactie 20 januari 2015

Met een toets alleen verbeter je het rekenonderwijs niet, maar het kan wel ,,een stok achter de deur zijn'', aldus de bewindsman dinsdag in de Tweede Kamer. Maar volgens hem is het ,,echt een keer tijd dat we resultaten zien en dat leerlingen op het terrein van rekenen het beter gaan doen''.

Rekenen krijgt met de toets een onevenredig groot gewicht en wordt doorslaggevend voor de toekomstperspectieven van leerlingen, stelden onder meer de VO-raad, de PO-raad, de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs en scholierenorganisatie LAKS maandag in een brief aan de vaste Kamercommissie Onderwijs. Ze erkennen wel dat het rekenonderwijs beter moet worden.

Volgens de staatssecretaris is het rekenonderwijs in ons land al enige tijd slecht en worden leerlingen daar ,,de dupe'' van. Er is met veel aandacht naar de toets gekeken en het is ,,geen overhaaste klus''. Hij wil de rekentoets de komende vier jaar geleidelijk invoeren. En ,,als je er dan voor zakt of een heel slecht cijfer haalt, dan kan dat ook betekenen dat je een jaar over moet doen'', aldus Dekker.