Nieuws Actueel

Den Haag: hulp Rijk bij aanpak Syriëgangers

Van onze redactie 13 november 2014

De gemeenten zijn op dit moment verantwoordelijk voor de opvang van de terugkeerders, ,,maar kan die verantwoordelijkheid niet voldoende waarmaken'', aldus de burgemeester.

Volgens Van Aartsen ontbreekt het bij gemeenten aan specifieke kennis en is de regelgeving ook niet goed op orde. Nu kunnen mensen die terugkomen uit het oorlogsgebied alleen worden gescreend als ze vrijwillig meewerken. Maar volgens de burgemeester zou een screening door een gespecialiseerde gedragskundige desnoods tegen hun wil moeten gebeuren. Op deze manier kan het gevaar dat deze mensen voor de samenleving vormen beter worden vastgesteld.

Ook voor de financiering van de opvang wil Den Haag de overheid ,,zo nodig in de toekomst'' aanspreken.