Nieuws Actueel

Detective inhuren = slechte baas?

Lotte Grimberg 18 februari 2015

Een werkgever hoort via via dat een langdurig zieke werknemer stiekem bijklust bij een concurrent. Om de onderste steen boven te krijgen schakelt zij een recherchebureau in. Mag zij als werkgever de bevindingen van de recherche gebruiken tegen haar medewerker? Of getuigt deze handelwijze van slecht werkgeverschap?

VerkeersongelukDe medewerker van de Toyota garage in Landgraaf wordt tijdelijk arbeidsongeschikt verklaard omdat hij betrokken raakt bij een verkeersongeluk. In november 2012 heeft hij zich ziek gemeld en in september 2013 geeft een arts een verklaring af waaruit blijkt dat de man lichamelijk niet meer in staat is zijn oude werkzaamheden te hervatten. Er wordt een zogeheten spoor 2 traject gestart, waarbij wordt gezocht naar ander passend werk, eventueel bij een andere werkgever. Het UVW oordeelt in maart 2014 dat de werkgeefster zich voldoende heeft ingespannen om de re-integratie van de man mogelijk te maken. Binnen afzienbare tijd zal hij voor een WIA-keuring in aanmerking komen.

Stiekem bijklussenDan hoort de werkgeefster via via dat de monteur, tegen de afspraken in, bijklust bij een concurrent in Hoensbroek. Ze besluit een recherchebureau in te huren om deze geruchten te controleren. Bij de zitting in de rechtbank Limburg geeft ze aan dat ze de man niet wilde confronteren met geruchten en eerst zelf aan waarheidsvinding wilde doen. DuidelijkHet recherchebureau observeert de man enkele dagen en constateert onder meer dat de man ‘voorovergebogen aan de voorkant van een grijze auto waarvan de motorklep openstaat aan het werk was’ en ‘aan het werken was aan een auto die op de brug stond’. Het bureau neemt foto’s en doet verslag. Voor de werkgeefster is de zaak duidelijk en ze wil dat de rechter met onmiddellijke ingang een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst. De loonbetaling beëindigt ze per direct. In een gesprek met de monteur in december 2014 wordt hem dit meegedeeld.

Lees verder