Nieuws Actueel

'Deze opstand gaat niet over fraude, maar om macht'

Van onze redactie 5 oktober 2015

Image 5304329

Mevrouw Poetin is uw bijnaam. Hoe vindt u dat?,,Dat raakt me natuurlijk. Als je weet wat voor puinhoop ANBO was toen ik er kwam, en je ziet hoe goed het nu gaat. En als je dan door een paar boze vrijwilligers zo wordt getypeerd, dan vloeien er wel wat tranen. Ook op kantoor zeiden ze: 'Zo ben jij helemaal niet'. Mijn dochtertje vertelde huilend dat ik op school het onderwerp was geweest bij maatschappijleer en dat ze werd nageroepen. Dan doet deze hetze pijn.''Waarom moet het anders bij de ANBO?,,In de stad komt bijna niemand naar de sociale activiteiten, op het platteland misschien 8 procent. Daarmee vertegenwoordigen de afdelingsbesturen niet alle leden. Terwijl uit onderzoek van ons blijkt dat driekwart van de leden wél iets wil. Maar ze vinden bingo's te oubollig. Het moet moderner: thema-avonden, voorlichting, kookworkshops. Deze opstand gaat niet over de fraude, maar over macht en status. Sommige vrijwilligers denken: geen afdelingsbestuur meer, geen geld meer, ik ben alles kwijt. Daar ageren ze tegen. Maar er verandert niets. Mensen kunnen activiteiten organiseren en krijgen een betaalpas. Ik heb alleen liever dat er meer geld gaat naar actieve mensen dan naar afdelingen waar twaalf bestuurders zitten die niks doen. Ieder jaar geven we 1,9 miljoen uit aan de afdelingen, 830.000 euro daarvan wordt gebruikt om lokale besturen in stand te houden. Daar stoppen we mee.''De ledenraad wil met een motie de bankrekeningen van de afdelingen onmiddellijk weer vrijgeven.,,Dat gaat niet gebeuren. Ze gaan daar niet over. Het proces om op andere wijze de financiën te beheren was al in gang gezet. De verenigingsraad, de voorloper van de ledenraad, heeft mij opdracht gegeven de 3,4 miljoen op die rekeningen te gebruiken voor de leden. De anonieme oproep aan de penningmeesters om geld weg te sluizen heeft het proces versneld. Er was al 2 ton verdwenen. Als er een motie komt, kan ik die naast me neerleggen. Bovendien: een motie moet 2 dagen van tevoren ingediend worden. We hebben niets gekregen.''Waarom is de ledenraad half leeg? Er zijn 15 leden, terwijl er 25 zouden moeten zijn.,,Het was een kippenhok qua verloop. Er zijn mensen boos weggelopen omdat ze de potloden en de gummen wilden bespreken. Anderen snapten niet dat ze er voor álle ouderen zitten. Op de kieslijst om de lege plekken aan te vullen stonden mensen die anderen hebben opgeroepen het lidmaatschap op te zeggen. Er stonden mensen op die ANBO schade hebben toegebracht in de lokale pers. Toen hebben we gezegd: willen we met deze mensen doormodderen en ruziën of willen we aan het werk?''Dat is toch niet democratisch? Een ledenraad niet aanvullen omdat de samenstelling je niet zint?,,De ledenraad zelf heeft me om een voorstel gevraagd dat rust zou brengen. We hadden geen zin meer in gebakkelei. De notaris heeft een overgangsbepaling gemaakt waarin staat dat de samenstelling van de ledenraad niet wijzigt tot de verkiezingen in 2016. Die is in juni unaniem aangenomen door de ledenraad, ook al zeggen de vertrokken leden dat dat niet zo is. De raad van toezicht was erbij.''Waarom is de toegang tot ledenbestanden geblokkeerd voor de afdelingbestuurders?,,Op onze websites en portals werden mensen opgeroepen het lidmaatschap op te zeggen. Of er werd beweerd dat de ANBO stopt. Als vrijwilligers iets willen communiceren, mogen ze dat aanleveren en dan zetten wij het erop.''

Waarom moeten vrijwilligers een verklaring tekenen waarin staat dat ze loyaal moeten zijn en niet met de pers mogen praten?,,Staat dat erin? We hebben gezegd: als er wat is, kom dan eerst naar ons toe. Dat was afgelopen zomer en alleen in Noord-Nederland. Daar speelde hetzelfde: anonieme brieven, waarin stond dat er een andere ouderenbond werd opgericht. We hebben toen die rekeningen geblokkeerd en de ledenadministratie gesloten. Als ze tekenden, werd het geld vrijgegeven. Ze roepen in de pers te veel dingen die niet kloppen. 'Ze wil geen activiteiten meer.' 'Ze pakt ons geld af.' En dat komt dan groot in de krant. Ja, sorry hoor. Maar die intentieverklaring is niet meer nodig. Nu blijven de bankrekeningen dicht.'''Vereniging ANBO is in gevaar'De ANBO, de grootste ouderenvereniging van Nederland, dreigt te bezwijken onder de machtsstrijd tussen directeur Liane den Haan en de leden. Dat zegt Hans Schuurman van de ledenraad. ,,Het geld moet terug naar de afdelingen.''Van Delfzijl tot Capelle aan den IJssel, Almere en Tiel zijn de bestuursleden van de afdelingen opgestapt. Ze zijn woest dat de ANBO-directie de bankrekeningen heeft geblokkeerd en de macht bij de besturen weghaalt. Er wordt onderzocht of er aangifte kan worden gedaan tegen de leiding. Vanuit Friesland willen leden melding doen bij de Autoriteit Financiële Markten dat er met bankmachtigingen zou zijn gerommeld. Maandag vergadert de ledenraad, het hoogste orgaan van de ouderenbond, over alle commotie die er is.3,5 miljoenLid Hans Schuurman uit Leiden kondigt aan dat hij met een motie komt dat de 3,5 miljoen euro die Den Haan weghaalde terug moet. ,,Ik ben heel bezorgd, de vereniging is in gevaar en dat is heel slecht voor de invloed van de ANBO en ook slecht voor het personeel.'' Schuurman vindt het verbindend vermogen van de directeur ondermaats. ,,Een vijfje. Of nee, geef maar geen cijfer. Dat wordt weer verkeerd uitgelegd.''