Nieuws Actueel

Dierenhotel Hof van Twente ‘tijdelijk’ gesloten

Van onze redactie 17 december 2014

Exploitant Han Blanke van het dierenhotel bevestigt de ‘tijdelijke’ sluiting, maar verwijst voor commentaar naar zijn advocaat Herm Jan Robers. Een zegsvrouwe van de raadsman liet gisteren weten dat hij wegens drukke werkzaamheden niet kon reageren en dat ‘er geen nieuws’ is.

SluitingOp de site verwijst Blanke naar ‘een discussie met onze buren en de gemeente Hof van Twente over de activiteiten van ons dierenhotel’. „Hoewel er reeds diverse maatregelen zijn genomen om de overlast (van blaffende honden, red.) voor de buren zoveel mogelijk te beperken, is er nog geen overeenstemming bereikt. Ook de plannen voor verdere aanpassing van het dierenhotel naar een situatie die voor alle partijen acceptabel is, resulteert nog niet in de gewenste overeenstemming. Wij hebben daarom moeten besluiten om in afwachting van het verdere verloop van dit traject, voorlopig het dierenhotel te sluiten”, meldt Blanke.

Uitbreiding opvangcapaciteitBlanke mag door het besluit van de gemeenteraad alleen nog vijftig fokhonden huisvesten en geen dertig pension- en asielhonden meer. Hij wilde de opvangcapaciteit uitbreiden tot 120 honden. Maar daar stak de raad een stokje voor na de uitspraak van de rechtbank dat de gemeente wel degelijk handhavend moet optreden en dat alleen fokhonden zijn toegestaan.

Waarop Blanke baseert dat de sluiting ‘tijdelijk’ is, is onbekend. In de afgelopen jaren is het ondanks veel pogingen niet gelukt om Blanke en de buren, de familie Ten Dam, bij elkaar te brengen.

Foto: Hollandse Hoogte