Nieuws Actueel

Digibete werknemer doorn in oog

Merlijn Ensing 27 januari 2014

Veel leidinggevenden hebben geen idee van de beperkte digitale vaardigheden van hun eigen personeel. Grote ongelukken komen gelukkig zelden voor, waardoor managers onterecht denken dat medewerkers zich wel redden. Door meer aandacht te hebben voor opleiding en bijscholing kan veel onnodige schade worden voorkomen.

Moeite met omgang ICTDe omgang met computers is voor het overgrote deel van de Nederlandse werknemers een integraal onderdeel van het werk. En voor de continuïteit van bedrijven is een vlekkeloos werkend ICT-systeem van levensbelang. Toch hebben veel medewerkers, vooral senioren en lager opgeleiden, moeite met de eisen die door de ICT aan ze worden gesteld. Gek genoeg denkt slechts een kleine meerderheid van de managers dat het ICT-competentieniveau van hun personeel voldoende is. Dit blijkt uit het rapport Zicht op ICT-compenties van de Universiteit Twente (UT) in opdracht van Digivaardig & Digiveilig.

Volgens de onderzoekers Dr. Ing. Alexander van Deursen en Prof. Dr. Jan van Dijk zijn de uitkomsten zorgelijk vanwege de omvang en omdat blijkt dat ICT-competenties in organisaties vaak een ondergeschikte rol spelen.

Schade door onwetendheidAl eerder deed de UT onderzoek naar digitale vaardigheden van werknemers en de schade die bedrijven lopen. Het bleek dat personeel dagelijks gemiddeld een half uur kwijt is aan een niet-functionerend ICT-systeem of problemen door gebrekkige kennis van computers. De schade zou hiermee oplopen tot 19 miljard per jaar. Daar komt natuurlijk nog de mogelijke schade door digitale spionage bij door handelen van onwetende medewerkers. Bovendien kunnen medewerkers, zonder het zelf te beseffen, de deur open zetten voor virussen en spyware door bijvoorbeeld onbetrouwbare e-mails te openen.

Vooral senioren hebben moeiteVan de ondervraagden in het onderzoek, een kleine 1200 respondenten die dagelijks minimaal 2 uur met een computer werken, gaf ruim driekwart aan een groep werknemers aan te kunnen wijzen die problemen met ICT- applicaties ervaren. Het gaat dan in de meeste gevallen om oudere werknemers. Daarnaast worden starters en lager opgeleiden genoemd. Ouderen lijken over de hele linie van applicaties ondersteuning te kunnen gebruiken. Lager opgeleiden ervaren veel problemen met bedrijfs-applicaties, spreadsheets en tekstverwerkers, maar ook met andere applicaties. Bij starters blijken de specifieke bedrijfsapplicaties vaak een probleem. Hier komen zij in de organisatie vaak voor het eerst mee in aanraking. Het probleem van een tekort aan ICT-competenties wordt niet als urgent gezien, deels omdat andere competenties belangrijker worden gevonden, stellen de onderzoekers. Collega meest favoriete ‘hulpbron’

Voor een kwart van de Nederlandse werknemers is geen hulp beschikbaar als zich problemen met hun computer voordoen. Driekwart roept bij ICT-problemen de hulp van een collega of de helpdesk in. Hulp vragen aan een collega is vaak sneller, maar hiermee wordt ook de collega van zijn eigen werk gehouden en hierdoor gaat extra productiviteit verloren.

Lees verder op BC.nl.