Nieuws Actueel

Dijkhoff verwacht tot 60.000 asielzoekers

Van onze redactie 13 oktober 2015

Image 5333934

Tot en met september bedroeg de asielinstroom 35.900. Het gaat dan om nieuwe asielaanvragen, nareizen van gezinsleden en tweede en volgende aanvragen voor asiel, aldus de bewindsman. Voor de instroom van volgend jaar wil hij nog geen voorspelling doen. Eerder was voor komende jaren uitgegaan van 18.000 asielverzoeken. Dit getal is volgens Dijkhoff niet meer actueel. Er zitten momenteel bijna 2000 vluchtelingen in noodopvanglocaties en 37.070 asielzoekers en vergunninghouders in reguliere opvangcentra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).