Nieuws Actueel

Dijkleger Utrecht ingezet voor controles

Van onze redactie 7 juli 2015

Image 5061988

Elk waterschap heeft een dijkleger. Dat bestaat uit enkele tientallen medewerkers die gewoonlijk geen dijkinspecteur zijn. Het dijkleger wordt alleen ingezet bij calamiteiten zoals extreme droogte of hoogwater. Het team is speciaal getraind in het opmerken van mogelijke schade aan dijken en kades.Veendijken hebben een kern van veen. Door droogte kan er water onder het veen terechtkomen. De dijk gaat dan drijven op het water en kan scheuren. In 2003 brak daardoor een dijk in Wilnis.Het dijkleger van HDSR gaat aan de westelijke kant van Utrecht aan de slag. Het beregenen van de droge dijken gaat ook gewoon door volgens het schap.