Nieuws Actueel

Dijsselbloem: 'Geen deal met Griekenland'

Caroline Spilt 24 april 2015

Dijsselbloem middelgroot

Griekenland is vrijdag door de andere achttien eurolanden gemaand echt werk te maken van de onderhandelingen over de aanpak van zijn economie. Zonder lijst met hervormingen geen geld, was het uniforme geluid van de geldschieters.

Na afloop van de eurogroep (het overleg van de ministers van Financiën van de eurozone) zei voorzitter Jeroen Dijsselbloem dat er 'teveel tijd verloren is gegaan' en er nog maar weinig tijd is. "Het is duidelijk dat de onderhandelingen significant meer voortgang moeten gaan boeken."

Dijsselbloem sprak over een 'kritisch debat en discussie'. Hij wees erop dat de eurogroep in februari een deal heeft gesloten over de verlenging van het leningenprogramma tot eind juni. Griekenland zou met de experts van de geldschieters (trojka) werken aan een hervormingslijst zodat Europa dan weer financiële steun zou kunnen verlenen. Het was de bedoeling hier eind april, bij deze eurogroep, over een besluit te nemen. "Maar te weinig is er gebeurd en dus was het een pittige discussie.''

Dijsselbloem sprak wel de hoop uit snel tot een akkoord te komen met de Grieken.

Op dit moment onderhandelen Athene en de geldschieters over het lopende programma en het restant aan leningen (circa 7 miljard euro) dat nog op de plank ligt. Het is echter al wel duidelijk dat Griekenland ook na dit programma nog niet helemaal financieel op eigen benen kan staan en verdere hulp nodig heeft.

Dijsselbloem stelde dat er op dit moment niet over de toekomst wordt gesproken. Het heeft volgens hem geen zin om te praten over de toekomst, als de partijen het al niet eens weten geraken over lopende zaken.

"Er is wel enige voortgang geboekt. Er is wat gebeurd, zeker de afgelopen dagen'', zei EU-Commissaris Pierre Moscovici (Economische en Financiële zaken). "Maar we zijn nog ver weg van een akkoord over de hele linie.'' Het versnellen van de onderhandelingen is dus de enige oplossing.

De Griekse minister Yanis Varoufakis zei dat het moeilijk zal zijn om een akkoord te sluiten, maar het is wel de enige oplossing. Hij herhaalde dat het mede door Europa opgelegde stringente bezuinigingssysteem heeft gefaald. "We gaan daar niet naar terug.''