Nieuws Actueel

Dinkelland ziet mogelijkheden pijn Natura2000 te verzachten voor grondeigenaren

Van onze redactie 21 mei 2015

Natura2000 emiel muijderman

De verkenningen hadden tot doel te zien of de verstrekkende gevolgen van Natura2000 voor met name agrariërs verlicht konden worden.

GemeenteDe drie gebieden zijn Bergvennen en Breklenkampse Veld, Lemselermaten en Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek. De komende anderhalf tot twee jaar moeten die verkenningen worden omgezet in een daadwerkelijk onderzoek op locatie. Daarvoor wil de gemeente Dinkelland het voortouw nemen. „We hebben onlangs een avond belegd met alle betrokken partijen en daar is aangegeven dat iedereen de gemeente als de meest geschikte partij ziet om de regie in handen te blijven houden”, aldus Kleissen. Deze week heeft het college daarmee ingestemd, nu moet de provincie als eindverantwoordelijke nog toestemming geven.

MegaklusMocht Dinkelland verdergaan, dan wacht de ambtelijke organisatie een megaklus. „Dan gaan we verder met keukentafelgesprekken waarbij we met iedereen die het aangaat om tafel gaan om de persoonlijke situatie te bespreken”, aldus Kleissen. De gemeente wordt daarvoor financieel gecompenseerd door de provincie.

Pijn en wantrouwenKleissen kijkt met vertrouwen uit naar die gesprekken. „Toen we op ons initiatief begonnen met de verkenningen, was het uitgangspunt de pijn bij de betrokkenen zoveel mogelijk te beperken. Aanvankelijk was er door de komst van Natura2000 veel wantrouwen bij betrokkenen. De afgelopen periode zijn wij erin geslaagd dat wantrouwen voor een groot deel weg te nemen. En daarmee ben ik blij, want dat is de basis om verder mee te gaan.”

MaatwerkMaatwerk is daarbij het toverwoord. „In de nota staat bijvoorbeeld dat een gebied natter moet worden. Maar als het je het waterpeil voor een bepaald gebied verhoogt, heeft dat gevolgen voor een veel groter gebied. Misschien is het mogelijk daar met kleine stuwen te werken die het water op zijn plek houden waardoor de randen van het gebied droger blijven en daardoor nog wel geschikt zijn voor landbouw.”

Overigens waarschuwt de wethouder voor te veel optimisme. „Er zijn mogelijkheden, absoluut. Maar we kunnen niet bij iedereen alle pijn wegnemen. We zullen mensen ook moeten vertellen dat ze grond kwijtraken of dat de situatie wezenlijk anders wordt. Dat kan gewoon niet anders, want de doelen van Natura2000 staan vast. Daar is niet aan te tornen.”

Lees ook: ‘Geen onteigening van grond van argrariërs in kader van Natura2000’Lees ook: ‘Natura2000 en Pas geven natuur kans en stimuleren economie’