Nieuws Actueel

Dit verandert voor elke ondernemer per 1 januari

Eveline Meijer 28 december 2015

Veranderingenwetgevingzzpmkbondernemer1065

Vanaf 1 januari 2016 worden er een aantal wetten gewijzigd en nieuwe regels toegevoegd. Waar moet je als ondernemer rekening mee houden? Een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen.

Meldplicht datalekkenVanaf 1 januari gaat de meldplicht datalekken in. Dit houdt in dat je als organisatie direct een melding moet doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) als er sprake is van een ernstig datalek. In sommige gevallen moet dit ook gemeld worden aan de slachtoffers van het lek, dus degenen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn.

Ook moet een organisatie er alles aan doen om een datalek te voorkomen. Zo moet er een beleid actief zijn waarin aangegeven wordt hoe data effectief wordt beschermd, moeten maatregelen genomen worden om gegevens te beschermen en moeten ondernemingen die persoonlijke data van meer dan 5000 EU-burgers beheren een Data Protection Officer aanstellen.

Datalekken komt ook veel in Nederland voor. Eerder werd al bekend dat 11 procent van het Nederlandse bedrijfsleven minimaal één keer te maken gehad met een cyberaanval. In het mkb is dit percentage nog hoger: 23 procent.

Houd je je niet aan de regels, dan kun je een boete krijgen van maximaal 100 miljoen euro of vijf procent van jouw wereldwijde omzet. Meer over de meldplicht datalekken lees je op de website van het CBP.

ModelovereenkomstenAls het aan staatssecretaris Wiebes van Financiën (VVD) ligt, krijgen we vanaf april te maken met modelovereenkomsten. Dit betekent dat de VAR-verklaring verdwijnt, maar zover is het nog niet. Om de overgang gemakkelijk te maken blijft de VAR-verklaring van 2014 en 2015 ook in 2016 geldig, mits je hetzelfde werk onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden blijft doen. Wijzigen deze voorwaarden of omstandigheden, dan moet er een nieuwe VAR-verklaring worden aangevraagd.

AOW’ers aantrekkelijkerHet wordt gemakkelijker en aantrekkelijker om een AOW’er in dienst te nemen. Zo betaal je bij ziekte maximaal dertien weken loon door, in tegenstelling tot de huidige twee jaar.

Ook heb je minder re-integratieverplichtingen, wordt de mogelijkheid om een tijdelijk contract aan te gaan verruimd en valt de AOW’er onder de cao die van toepassing is in jouw sector.

Alle wijzigingen om het in dienst nemen van AOW’ers aantrekkelijker te maken, zijn te vinden op het Ondernemersplein.

Minimumloon stijgtHet minimumloon en minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder stijgen vanaf 1 januari 2016. De precieze brutobedragen vind je hier.

Flexibel werkenAl je werknemers mogen straks vragen om naast de contractuele arbeidsduur ook werktijden en arbeidsplaats aan te passen. Hierdoor moet het gemakkelijker worden om flexibel te werken.

Een werknemer mag zo’n verzoek een half jaar na aanvang van het dienstverband vragen, daarna nog eens per jaar. De nieuwe regelgeving geldt voor ieder bedrijf met meer dan tien werknemers.

Alle gewijzigde en nieuwe regels bekijken? Die vind je op het Ondernemersplein.