Nieuws Actueel

Dit zijn de nieuwe regels voor ontslag

BC.nl 30 december 2015

Ontslagkennisregelsconge

Het aanvragen van ontslag voor één of meer werknemers omdat je bedrijf niet best draait en de vooruitzichten somber zijn, vergt veel papierwerk. Hetzelfde geldt voor een ontslagvergunning voor een medewerker die langdurig arbeidsongeschikt is. In verband met de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft het UWV voor deze ontslagaanvragen nieuwe uitvoeringsregels gepubliceerd.

• UWV biedt werkgevers meer duidelijkheid • Uitvoeringsregels in Staatscourant • Ontslagaanvraag bestaat uit drie delen

Met de inwerkingtreding van het ontslagdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli 2015 loopt de ontslagroute om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid altijd via het UWV. De werkgever moet zich ook tegenover deze instantie verantwoorden.

In de nieuwe uitvoeringsregels van UWV wordt aangegeven welke informatie van een werkgever wordt verlangd om aannemelijk te maken dat ontslag noodzakelijk is. Het invullen van de formulieren is een karwei waar je de tijd voor moet nemen. Alleen de uitvoeringsregels voor het ontslag om bedrijfseconomische redenen telt al inclusief memorie van toelichting 65 A4-tjes. Enkele zaken die goed zijn om te weten als je de stap tot het aanvragen van ontslag moet zetten.

1. Publicaties De uitvoeringsregels zijn eind november in de Staatscourant gepubliceerd. Je kunt ze raadplegen via de volgende pdf-linkjes bij het UWV:

Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenenHet eerste deel van de aanvraag vind je hierToelichting op de vragen van het aanvraagformulier vind je hier

Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheidHet aanvraagformulier vind je op deze plekEen toelichting op de vragen in het aanvraagformulier vind je hier

Het UWV meldt over de noodzaak van deze publicaties: "Met publicatie van de uitvoeringsregels biedt UWV meer duidelijkheid over (het waarom van) de benodigde, verplicht gestelde, gegevens en de wijze van toepassing van de wettelijke bepalingen over ontslag en beoordeling van verzoeken om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid."

Lees verder op BC.nl