Nieuws Actueel

DNB eist vertrek cfo Delta Lloyd

Van onze redactie 22 december 2014

Delta Lloyd besloot in de zomer van 2012 de afdekking van renterisico's te verminderen, vooruitlopend op de invoering door DNB van een vaste rekenrente voor de berekening van verzekeringsverplichtingen met een looptijd langer dan twintig jaar. Daarmee heeft de verzekeraar volgens de centrale bank onzorgvuldig gehandeld.

De afbouw van de afdekking van renterisico's was volgens DNB niet in overeenstemming met het risicobeleid van Delta Lloyd, waar de toezichthouder toch al kritisch over was. De centrale bank meent daarnaast dat Delta Lloyd handelde op basis van vertrouwelijke informatie om daarmee voordeel te behalen.

22,8 miljoen Dat financiële voordeel, dat geschat wordt op 21,6 miljoen euro, moet Delta Lloyd inleveren. Het is opgeteld bij de boete van 1,2 miljoen euro die DNB heeft opgelegd, zodat de verzekeraar in totaal 22,8 miljoen euro moet betalen.

Het bedrijf stapt naar de rechter. ,,Wij kunnen de zienswijze van DNB niet rijmen met de feiten zoals wij die hebben geconstateerd'', aldus president-commissaris Jean Frijns. ,,Daarom kiezen wij er voor deze juridische stappen te nemen, want alleen zo kunnen wij een onafhankelijk oordeel over dit verschil van inzicht krijgen.''