Nieuws Actueel

Doe het op z'n Duits

Merlijn Ensing 27 maart 2014

Een structurele verandering van het ontslagrecht voor kleine bedrijven naar Duits voorbeeld zou Nederland bijna 60.000 nieuwe banen opleveren. Deze kans heeft de Tweede Kamer bij de behandeling van de Wet Werk & Zekerheid aan zich voorbij laten gaan, concludeert de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) in Den Haag. De Eerste Kamer kan nog ingrijpen.

Voor de Eerste Kamer zijn er echter nog steeds goede redenen om tot een andere conclusie te komen. "In Duitsland heeft de hervorming van het ontslagrecht buitengewoon positieve effecten gehad", zegt Axel Hagedorn, partner bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten en lid van de DNHK-commissie Recht & Belastingen. "In vergelijking met Nederland is de werkgelegenheid in het Duitse midden- en kleinbedrijf groter. Dit kan voor een groot deel worden teruggevoerd op de verschillen in het arbeidsrecht."Vrijstelling ontslagbeschermingVolgens Hagedorn, die tevens bijzonder hoogleraar Nederlands-Duitse rechtsbetrekkingen is aan de UvA, zou een vrijstelling van de ontslagbescherming voor kleine bedrijven substantieel meer arbeidsplaatsen opleveren. “De bakker om de hoek moet anders worden behandeld dan een groot bedrijf. Hij loopt immers een groot risico wanneer hij in crisistijd een medewerker in dienst neemt”, aldus de advocaat. Nieuwe banen"Het Duitse systeem zorgt ervoor dat kleine bedrijven in dit soort gevallen gemakkelijker beslissingen kunnen nemen. Duitse bedrijven met een omvang tot tien werknemers hebben daardoor nu al 1,4 procent meer mensen in dienst genomen dan vergelijkbare Nederlandse bedrijven. Vertaald naar de Nederlandse situatie zou een dergelijke toename van de vraag naar arbeid ruim 57.000 nieuwe banen opleveren, wat neerkomt op een daling van de werkloosheid met 8,5 procent", aldus de advocaat.

Verlaging ontslagvergoedingDe Tweede Kamer heeft er in het wetsvoorstel Werk en Zekerheid voor gekozen om de ontslagvergoeding voor bedrijven met minder dan 25 werknemers tijdelijk te verlagen. “Dat is op zichzelf natuurlijk toe te juichen,” zegt DNHK-commissievoorzitter Ute Acker, partner van DVDW Advocaten in Den Haag. "Tegelijkertijd levert het nieuwe recht op een ander vlak juist een lastenverzwaring op. Neem bijvoorbeeld de scholingseisen: ontslag is in het nieuwe systeem alleen maar mogelijk wanneer de werkgever aantoonbaar scholingsmaatregelen heeft genomen. Dit is voor kleine werkgevers een lastige opgave."ComplexiteitVolgens de DNHK wordt hiermee de kans gemist om een echt impuls aan het economisch herstel in Nederland te geven. De Handelskamer waarschuwt voor de complexiteit van het nieuwe recht. Werkgevers moeten rekening houden met aanzienlijke vertraging en juridische kosten in ontslagprocedures.

"Op basis van dit wetsvoorstel gaan kleine bedrijven geen structurele beslissingen nemen. Zeker start-ups blijven aanlopen tegen de hoge lasten die het creëren van vaste banen met zich meebrengt. De effecten zullen dan ook gering zijn", aldus Acker. De DNHK pleit voor een structureel andere aanpak van kleine werkgevers: vrijstelling van de ontslagbescherming, een minimale ontslagtoets en daarnaast ontzien van de doorbetaling bij ziekte van twee jaar.Buitenlandse vestigingDeze versoepeling van het ontslagrecht zou ook voordelig kunnen uitpakken voor het aantrekken van nieuwe vestigingen van buitenlandse bedrijven, die nu vaak nog terugschrikken voor de strikte Nederlandse regelgeving. Acker: "Ook dit zou op termijn een positief effect hebben op de werkgelegenheid."

Lees verder op BC.nl.