Nieuws Actueel

Doemscenario van de gerechtsdeurwaarders

Lotte Grimberg 18 februari 2015

In het kwartaalbericht juridische dienstverleners van het ING Economisch Bureau dat deze week werd gepubliceerd wordt een doemscenario voor het gerechtsdeurwaarders-ambt geschetst. Omzet en resultaat van de beroepsgroep stonden sterk onder druk in 2013, zelfs zodanig dat voor het eerst sinds 2006 de omzet van de beroepsgroep, bij een gemiddeld resultaat van slechts 3%, daalde met 6% naar ca. € 418 mln. De gemiddelde kostprijs per incasso steeg, omdat het lastiger is en gemiddeld veel langer duurt om een vordering te innen. De cijfers over 2014 zijn nog niet beschikbaar, maar het is niet de verwachting dat deze een positiever beeld geven.

Oorzaken zijn o.a. druk op de tarieven, een afnemend aantal gerechtelijke procedures vanwege de sterk verhoogde griffierechten, het simpelweg niet kunnen betalen door debiteuren en verminderde bereidheid bij opdrachtgevers om een faire prijs te betalen voor het deurwaardersproduct.

SchuldeisersDe gerechtsdeurwaarder heeft een belangrijke door de wetgever opgedragen taak om voor schuldeisers verhaalbaarheid van vorderingen zoveel mogelijk te waarborgen. Maar hij is ook ondernemer en werkgever. Het voortbestaan van het ambt is om die reden rechtstreeks gerelateerd aan de continuïteit van de onderneming van de gerechtsdeurwaarder.

RechtspraakDe vooruitzichten op dit punt lijken slecht. De betaalcapaciteit van debiteuren is niet verbeterd in het afgelopen jaar, waardoor de kosten onverminderd hoog zijn. De voorgenomen digitalisering van de rechtspraak onttrekt naar verwachting minimaal € 9 mln. per jaar aan de markt. De aanhoudende druk op de tarieven, veel opdrachtgevers (waaronder de overheid) willen steeds minder betalen voor een steeds uitgebreidere dienstverlening, zal er op korte termijn toe kunnen gaan leiden dat meerdere gerechtsdeurwaarders hun praktijk zullen moeten sluiten.

KostenbesparingenDoor innovatie, maar ook door sterke kostenbesparingen, tracht de beroepsgroep het tij te keren. Dat brengt onder andere met zich mee dat jonge kandidaat gerechtsdeurwaarders het ambt verlaten bij gebrek aan perspectief of werk. De HBO-opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder ziet de instroom van nieuwe studenten verdampen tot een niveau dat het voortbestaan van de opleiding bedreigt. Daardoor vergrijst het gerechtsdeurwaardersambt en wordt noodzakelijke vernieuwing geremd.