Nieuws Actueel

Donor en kind vaker met elkaar verenigd

Van onze redactie 18 maart 2015

Image 4812342

In sommige gevallen hebben donorkinderen hun biologische vader kunnen ontmoeten, in andere gevallen hebben ze contact gekregen met halfbroers en -zussen. In totaal waren 19 spermadonoren bij de matches betrokken.

De resultaten zijn succesvol, vindt Ties van der Meer van de Stichting Donorkind. Maar het kan nog beter, want donorkinderen die voor 2004 zijn verwekt beschikken meestal niet over medische gegevens van hun familie. Belangrijk om te weten, vooral als je kans loopt op een erfelijke ziekte. Na 2004 werd een wet van kracht waarmee anoniem donorschap verboden werd, maar voor die tijd bestond daar geen regelgeving over.

Vernietigd "Als donorkinderen bij de klinieken aankloppen, zeggen ze vaak dat ze de gegevens niet hebben. Dat is overigens niet altijd zo, hebben we gemerkt. Veel gegevens zijn vernietigd. Er is zelfs een kliniek die de gegevens had meegegeven aan een gepensioneerde arts."

Volgens Van der Meer hebben zich in de loop der jaren heel wat misstanden bij de spermabanken voorgedaan. "Daar komen we achter door de matches van deze kinderen met hun vaders. Zo zijn vrouwen geïnsemineerd met sperma van mannen die erfelijke vormen van kanker kunnen doorgeven of autistische aandoeningen als asperger. Sommige donoren gaven wel aan twintig klinieken."