Nieuws Actueel

Doorstart vóór faillissement

Martijn Vervest 10 juli 2014

Een curator toegewezen krijgen voordat je failliet bent verklaard? Als alles volgens plan verloopt gaat het kabinet dit binnenkort wettelijk mogelijk maken.Laten we in de eerste plaats hopen dat je er als ondernemer nooit mee te maken krijgt. Want niemand zit te wachten op een faillissement. Maar als je als ondernemer ziet dat een faillissement onafwendbaar is, kun je straks bij de rechter zelf alvast een verzoek indienen voor een toekomstig curator.DoorstartAls ondernemer kun je dan in relatieve rust voorbereidingen maken op een eventuele doorstart. Deze zogenaamde “pre-pack”-werkwijze staat nu in een wetsvoorstel van minister Opstelten. Deze werkwijze bestaat uit een pakket maatregelen die een reorganisatie, herstructurering of een doorstart mogelijk maken. Op deze manier word je als ondernemer gestimuleerd om tijdig hulp te zoeken. Een faillissement is onafwendbaar, maar de kans op een daadwerkelijke doorstart is op deze manier veel groter.Verlies beperkenDit lijkt een mooie ontwikkeling, en voor de slecht presterende ondernemer is dat ook zo. Want de curator helpt de onderneming om het verlies van banen én kapitaal te beperken. En in theorie wordt ook het gezamenlijke belang van crediteuren in het oog gehouden. Als kredietverzekeraar is onze praktijkervaring dat leveranciers vaak worden geconfronteerd met een voldongen feit. De curator komt met een voorstel en je hebt als schuldeiser eigenlijk geen alternatieven meer, en je krijgt gewoon te maken met afschrijvingen.OvereenkomstToch kun je dit soort afschrijvingen al beperken door goede overeenkomsten met je afnemers. Wanneer je het uitgebreid eigendomsvoorbehoud (ook wel verlengd eigendomsvoorbehoud genoemd) opneemt in de algemene voorwaarden of de overeenkomst, stel je (een deel van) je vorderingen veilig bij een faillissement. Want als er nog goederen aanwezig zijn die jij hebt geleverd, kunnen deze dienen als zekerheid voor openstaande facturen. Uiteraard krijg je ook hier als leverancier met de curator te maken, maar je staat een stuk sterker.Lees verder