Nieuws Actueel

Drie op de tien Nederlanders wil grenzen sluiten

Van onze redactie 15 september 2015

Image 5241488

Wat hen betreft komt er een stop voor elke vorm van immigratie, ook voor arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Iets meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat de grenzen open moeten blijven. De aanhoudende toestroom van vluchtelingen maakt verder bijna de helft van de Nederlanders pessimistisch over de toekomst van Nederland. Bijna evenzoveel mensen denken dat de komst van de asielzoekers negatieve gevolgen krijgt voor de economie. Een groot deel (43 procent) verwacht bovendien dat de veiligheid afneemt, 35 procent zegt zelfs angstig te worden door de toestroom van vluchtelingen.