Nieuws Actueel

DSB gaat schuldeisers weer betalen

Van onze redactie 5 december 2014

De vorderingen worden voor kerst uitgekeerd, aldus de curatoren. Het totaal uitgekeerde percentage komt daarmee op 74 procent. Om de uitkering mogelijk te maken wordt met drie banken een lening afgesloten van maximaal 1,4 miljard euro.

Vanwege een geleidelijke afname van de omvang en kasstroom van de leningenportefeuille van DSB Bank, zal het jaarlijks uit te keren percentage naar verwachting wel gaan dalen tot 4 procent. Daarom zal het volgens de curatoren nog bijna tien jaar duren voordat alle schuldeisers zijn afbetaald.