Nieuws Actueel

'Zandwinning De Banen dubieus'

Van onze redactie 21 december 2015

Dubieuzerolnatuurmonumentenbijzandwinningdebanen1065

Het winnen van nog eens 7 miljoen kubieke meter zand in De Banen is volgens veel Milsbekenaren alleen mogelijk omdat de provincie Limburg en Natuurmonumenten een verhullend natuurstempel op de ontgrondingsvergunning plakken, dit bleek donderdag bij de Raad van State. Zo bericht de Gelderlander.Joan Bloemarts, woordvoerder van de Milsbekenaren, zei dat Natuurmonumenten een dubieuze rol speelt bij het verlenen van de ontgrondingsvergunning. "Als zandwinbedrijf Teunesen alleen maar 7 miljoen kuub zand had willen winnen, had het daarvoor nooit een vergunning van de provincie gekregen", aldus Bloemarts. "Maar omdat de zandwinning nu opeens deel uitmaakt van natuurontwikkelingsproject Koningsven-De Diepen, mag het opeens wel. En waarom stemde Natuurmonumenten in? Omdat ze geld nodig hadden voor het afgraven en verschralen van een groot gebied tussen Milsbeek en het zandwingebied. Dat is dubieus van Natuurmonumenten", aldus Bloemarts na afloop van de rechtszitting in Den Haag.Zowel de provincie Gelderland als Natuurmonumenten ziet alleen maar win-winsituaties. Teunessen kan weer jaren vooruit en er ontstaat een nieuwe grote recreatieplas. Bovendien kan Natuurmonumenten de bemeste toplaag van een groot weidegebied langs de Duits-Nederlandse grens afgraven waardoor er, in theorie, een rijke variëteit aan flora en fauna in het gebied voor terugkomt. De afgegraven grond kan Teunesen in de 20 meter diepe zandputten plempen.Uiteraard zien de Milsbekenaren veel minder 'win-win' dan provincie, Natuurmonumenten en Teunesen.De Raad van State stelde tijdens de rechtszaak over de ontgrondingsvergunning een groot aantal kritische vragen over het ontgrondings- en natuurontwikkelingsproject. Zo wilde de Raad weten of het afgraven van bijna een halve meter toplaag in het gebied tot ernstige verdroging leidt en zo niet, of het stilstaande vastgehouden water dan niet alsnog te veel meststoffen blijft bevatten.De provincie Limburg en Natuurmonumenten benadrukten dat er voldoende maatregelen worden genomen om zowel verdroging als een goede doorstroming van het water te verzekeren. Zo komt er onder meer een ondergronds scherm langs de N271 om te voorkomen dat water uit het gebied de Mookerplas in loopt.Toch vreest ingenieur Han de Kreuk uit Milsbeek dat het flink mis kan gaan. "Door het graven in het gebied is de kans groot dat het kwelwater van de Jansberg in de dieper grondwaterlagen wegzakt en dan verdroogt het gebied snel." En het is ook helemaal niet nodig om een halve meter grond in zo'n groot gebied af te graven."De Raad van State doet binnen twaalf weken uitspraak over de ontgrondingsvergunning.