Nieuws Actueel

Duitse inflatie te laag

Martijn Vervest 2 juni 2014

De inflatie in Duitsland is in mei lager uitgevallen dan verwacht, waardoor de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om met meer steunmaatregelen te komen toeneemt.Het Duitse federale statistiekbureau maakte maandag bekend dat de inflatie, berekend op basis van de geharmoniseerde methode van de EU, 0,6 procent bedroeg op jaarbasis. In april was de geldontwaarding op jaarbasis nog 1,1 procent. De ECB streeft naar een inflatie van vlak onder 2 procent.MaatregelenDe centrale bank werkt al aan maatregelen om de gevolgen van een te lage inflatie en een zwak economisch herstel tegen te gaan. ECB-president Mario Draghi heeft een aantal opties tot zijn beschikking, waaronder het in de markt pompen van geld dat moet worden uitgeleend aan het mkb en een negatieve depositorente, waarbij banken moeten betalen om hun geld bij de ECB te stallen.BeleidDe ECB vergadert donderdag over het te voeren beleid en maakt de uitkomst die dag om 13.45 uur bekend.