Nieuws Actueel

Duizenden studenten fraudeerden met studiebeurs

Van onze redactie 28 juli 2015

Image 5116530

DUO constateert dat er in die jaren voor een totaal van 4,5 miljoen euro aan fraude is gepleegd. Er werden ruim 7500 controles uitgevoerd. De gegevens zijn openbaar gemaakt naar aanleiding van een Wob-verzoek. Het aantal studenten waarbij misbruik met de uitwonendenbeurs is geconstateerd, is volgens DUO niet representatief voor alle studenten. DUO selecteert de studenten die gecontroleerd worden op grond van risicoprofielen. De geselecteerden krijgen in opdracht van DUO een huisbezoek door de gemeente, de sociale recherche of door een particuliere organisatie.BoeteDe betrapte studenten moesten niet alleen de onterecht verkregen beurs terugbetalen, maar moesten als boete ook de helft van het geleende bedrag betalen. Begin 2011 is het totale misbruik ingeschat op € 40 tot € 55 miljoen per jaar. Een vergelijkbare inschatting die halverwege 2014 is gemaakt, kwam neer op een bedrag tussen de € 12 en € 22 miljoen per jaar. DUO verwacht dat het misbruik de komende jaren zal dalen doordat er meer continuering zit in de manier waarop controleerd wordt, en door de invoering van het nieuwe leenstelsel.