Nieuws Actueel

Dura Vermeer Hengelo kruipt langzaam terug naar omzet van voor de crisis

Van onze redactie 24 april 2015

Dura Vermeer Hans Pluimers Frans Nikkels

Landelijk gezien hield Dura Vermeer de omzet in 2014 nagenoeg op peil. Tegenvallers bij de infrabedrijven werden gecompenseerd door groei in de woning- en utiliteitsbouw. Onder de streep resteert bij een omzet van een miljard een nettoverlies van 7,5 miljoen euro. Vooral als gevolg van afboekingen op grondposities en reorganisatiekosten. Een jaar eerder bedroeg het verlies 5,5 miljoen euro.

Voor het eerst meer omzet in utiliteitsbouw dan in woningbouw

Henk Pluimers (59) zwaait namens het familiebedrijf de scepter bij Dura Vermeer Bouw in Hengelo. Pluimers nam in 2008 in Hengelo niet op het beste moment het roer over van Herman Spenkelink. Juist in 2008 stak de storm op in de economie, die nu pas lijkt te luwen. „Traditioneel zitten we op een jaaromzet die rond de 150 miljoen euro ligt. Die realiseren we in de Overijssel, de noordelijke provincies en de polders. 2013 was ons moeilijkste jaar, toen kwam de omzet voor ons uit op 135 miljoen. Nu kruipen we weer naar de 150 miljoen. Dit jaar realiseren we met Dura Vermeer Bouw Hengelo voor het eerst meer omzet in utiliteitsbouw dan in woningen. Zestig procent komt uit de utiliteitsbouw, waar dat in het verleden rond de veertig procent schommelden. We koersen op 50/50. In Hengelo hebben we trouwens nog nooit rode cijfers geschreven.”

Aantal medewerkers is gelijk gebleven, maar samenstelling is veranderd

Het aantal werknemers bij Dura Vermeer in Hengelo ligt nog op hetzelfde niveau als toen de crisis begon. Pluimers: „We zitten tamelijk stabiel op 330 mensen; 170 bouwplaatsmedewerkers en 160 personeelsleden in de uitvoering, administratie en techniek. De samenstelling van ons personeelsbestand is wel veranderd. In de periode 2008-2011 hebben afscheid moeten nemen van ruim dertig werknemers, die vooral actief waren in de bouw- en vastgoedontwikkeling, werkvoorbereiding en kopersadvies. Daar is een ongeveer even grote groep voor teruggekomen, die vooral actief is op een afdeling ‘Klant en Markt’ die we hebben opgericht. Dat zijn medewerkers die vooral kijken naar wat klanten willen en daar plannen op afstemt. Je zou kunnen zeggen dat we in de woningbouw van aanbodgericht meer vraaggericht zijn geworden.”

Het volledige artikel over Dura Vermeer is te lezen in de papieren versie van deOndernemer.

Foto: Henk Pluimers bij de nieuwbouw van Van der Valk in Enschede, dat door Dura Vermeer wordt gerealiseerd. (Frans Nikkels)