Nieuws Actueel

Dure woning fors meer waard

Rik Nizet 3 maart 2015

Woningen van meer dan 500 duizend euro stijgen harder in waarde dan gemiddelde woningen in Nederland. Steeg de prijs van een gemiddelde woning het afgelopen jaar met 3,9 procent, woningen van meer dan 500 duizend euro werden in dezelfde periode maar liefst 5,9 procent meer waard. Deze forse waardestijging valt grotendeels te verklaren door de waardevermeerdering van dure woningen in de provincie Noord- en Zuid-Holland. Het herstel van de woningmarkt vindt voornamelijk plaats in de Randstad. Calcasa onderzocht de markt voor duurdere koopwoningen en constateert dat in de provincies buiten de Randstad de prijsontwikkeling van dure woningen achterblijft.

WoningmarktDe woningmarkt herstelt, het aantal transacties nemen toe en prijzen stijgen in de meeste segmenten. Gemiddeld is de waarde van een Nederlandse woning het afgelopen jaar met 3,9 procent gestegen. Het totaal aantal transacties nam het afgelopen jaar met 37,6% toe, en voor de 20 procent duurste woningen bedraagt de toename zelfs 53,1 procent.

Calcasa onderzocht de markt voor duurdere koopwoningen en constateert dat in het dure segment het afgelopen jaar zowel de waarde als het aantal transacties sterk toenam. Woningen in de prijsklasse 350 tot 500 duizend euro stegen 4,1% in waarde, en woningen van meer dan 500 duizend euro namen zelfs met 5,9% in waarde toe. De 20% duurste woningen stijgen 7,2 procent in waarde in Noord-Holland

CategorieënAlle koopwoningen in Nederland zijn voor deze analyse door Calcasa ingedeeld in 5 categorieën van 20 procent. In onderstaande tabel is per provincie weergegeven wat de grenswaarden zijn van de 20% duurste woningen. In Noord-Holland zijn de 20% duurste woningen 373 duizend euro of meer waard, terwijl in Flevoland de 20% duurste woningen 272 duizend euro of meer waard zijn.

Noord-HollandDe grootste waardestijging bij de 20 procent duurste woningen zien we terug in de provincie Noord-Holland. Daar zijn dure woningen met 7,2% in waarde toegenomen het afgelopen jaar. Op de tweede plaats staat de provincie Zuid-Holland met een toename van 5,0 procent. In de provincies Drenthe, Gelderland, Zeeland stegen de prijzen van dure woningen het afgelopen jaar nauwelijks, en in Friesland is de waarde van de 20% duurste woningen zelfs gedaald met 1,3 procent.

In onderstaande tabel is per provincie de prijsontwikkeling van alle koopwoningen afgezet tegen die van de 20 procent duurste koopwoningen. Slechts in 4 van de 12 provincies is de prijsontwikkeling van de duurste woningen hoger dan gemiddeld: Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en in Groningen. Opvallend is de sterkte stijging van dure woningen in de provincie Flevoland. Daar werden de 20 procent duurste woningen het afgelopen jaar 6,0 procent meer waard tegenover 3,8 procent voor alle koopwoningen. De meerderheid van de koopwoningvoorraad in Flevoland omvat woningen in de prijsklasse 150 tot 250 duizend euro.