Nieuws Actueel

Eén op 11,7 inwoners Hof van Twente heeft eigen bedrijf

Van onze redactie 19 maart 2015

Werk kantoor zaken Thinkstock

In 2009 kende de gemeente 2.804 bedrijven met in totaal 14.990 arbeidsplaatsen. In 2014 was de hoeveelheid bedrijven ten opzichte van 2009 met 169 gestegen tot 2.973 met in totaal 14.594 banen. Dat zijn er 396 minder dan in 2009. „Het aantal banen is afgenomen, de hoeveelheid bedrijfsvestigingen is toegenomen”, concludeert de gemeente.

Groot- en detailhandel en landbouw populaire sectoren

Groot- en detailhandel en landbouw zijn de sectoren met de meeste bedrijven en personeel. Bouwnijverheid en advisering, onderzoek zijn eveneens belangrijke branches. Was het aantal landbouwbedrijven in 2009 met ruim 700 nog het grootst, in 2014 is deze branche ingekrompen tot iets meer dan 600 ondernemers en voorbijgestreefd door de sector groot- en detailhandel, met tegen de 700 bedrijven. De sector advisering, onderzoek is goed voor zo’n 400 bedrijven, tegen iets meer dan 300 in 2009. In de bouwnijverheid is het aantal werkgevers tussen 2009 en 2014 met zo’n 290 gelijk gebleven.

Midden- en kleinbedrijf

Al met al concludeert de gemeente dat de ‘bedrijvendynamiek’ zich in Hof van Twente vooral richt op het midden- en kleinbedrijf. Ook wordt gesteld dat er weliswaar sectoren uitspringen (groot- en detailhandel en advisering, onderzoek en overige dienstverlening), maar dat deze branches ook de meeste schommelingen kennen. De economische crisis is nog zichtbaar. Dat is onder meer te ‘zien’ in de hoeveelheid toegenomen zelfstandigen zonder personeel (zzp) in de gezondheids- en welzijnszorg en, de bouwnijverheid.

Foto: Thinkstock