Nieuws Actueel

Eén op vijf boeren in de Achterhoek kan rekeningen niet betalen

Van onze redactie 18 augustus 2015

Boerderij te koop hh

LTO Noord bevestigt dat varkenshouders het erg moeilijk hebben. Volgens Jan Overeem, bestuurslid van de vakgroep varkenshouderij, is het een landelijk probleem. „De voorzieningsgraad is momenteel 108 tot 109”, legt Overeem uit. „Dit betekent dat het aanbod groter is dan de vraag. Hoe hoog het percentage varkenshouders is dat in de problemen zit, weet ik niet precies. Het zal tussen de 20 en 50 procent liggen.”NoodDe financiële nood loopt bij een enkeling zo hoog op dat hij overspannen raakt of genoodzaakt is het verliesgevende bedrijf te verkopen. En juist op dit moment zijn varkensbedrijven moeilijk verkoopbaar.Te koopVolgens Huub Stortelder van makelaardij Maalderink & Lutke Willink uit Terborg heeft de helft van de Oost-Gelderse varkensbedrijven het financieel moeilijk. Op de website van de makelaardij worden vier varkensbedrijven in Achterhoek en Liemers te koop aangeboden. Stortelder: „Vorig jaar was een goed bedrijf nog wel te verkopen. Nu zijn de meeste incourante varkensbedrijven niet meer te verkopen, vooral de te kleine bedrijven of varkenshouderijen die nog geen luchtwassers hebben.”CyclischRabobank-woordvoerder Gerrit Knoef geeft als tegenargument aan dat de varkenssector cyclisch is: er zijn altijd fases met pieken en dalen. „De huidige lage opbrengstprijzen versus hoge kosten voor mestafzet en huisvesting maken dat de druk in de zeugenhouderijsector oploopt”, weet hij. “De biggenprijzen zijn al geruime tijd lager dan verwacht. Investeringen worden niet snel genoeg terugverdiend. De marges in de sector zijn klein. Het ondernemerschap van een varkenshouder wordt nu sterk op de proef gesteld. Zo ook bij het zoeken naar eventuele oplossingen voor een liquiditeitstekort.”MileueisenBedrijven die in de problemen raken, zijn volgens Knoef met name die bedrijven die afgelopen jaren fors hebben moeten investeren om aan de dierenwelzijns- en milieueisen te voldoen. „De Rabobank heeft ongeveer 225.000 zakelijke klanten met een financiering. Circa 12 procent daarvan heeft momenteel de aandacht van de afdeling bijzonder beheer. Dat gaat van grote tot kleine bedrijven, en ook de sectoren zijn heel verschillend. Maar door het prijsdal in de varkenshouderij ligt het percentage in de varkenssector nu wat hoger.” Als het niet lukt het hoofd boven water te houden, kijkt de afdeling Bijzonder Beheer van de bank mee. Herstel„Ons doel is samen met de ondernemer de weg naar herstel te vinden”, geeft de zegsman van de bank aan. „Voorheen lukte het ondernemers die het financieel niet meer konden bolwerken vrijwel altijd om schuldenvrij te stoppen. Faillissementen proberen we te voorkomen, dat is echt de laatste optie als er geen enkel zicht op herstel is. Verkoop in overleg met de ondernemer komt wel voor; in een slechte periode als deze komt dat in ons werkgebied enkele keren voor.”Dat beeld wordt bevestigd door makelaar Stortelder. Volgens hem is sprake van een lichte stijging. Een percentage kan hij echter niet noemen. „Wij hebben nu per jaar te maken met drie of vier varkensbedrijven die gedwongen moeten worden verkocht.”