Nieuws Actueel

Eaton toont onvoldoende aan dat banen twee or-leden vervallen

Van onze redactie 19 november 2014

HENGELO – Er is volgens de advocaat van Eaton sprake van ‘een klassiek reorganisatie-ontslag’. Eaton Industries draait al jaren met forse verliezen en er is nog geen zicht op herstel. Het heeft geleid tot harde ingrepen in het personeelsbestand van de Hengelose vestiging van dit Amerikaanse concern. Ook al omdat een deel van de productie vanuit Hengelo is overgeheveld naar Roemenië.

Daardoor verdwijnen er veertig banen in Hengelo. Het merendeel van de betrokken medewerkers heeft zich daarbij neergelegd. Ze zijn uiteindelijk akkoord gegaan met het sociaal plan, dat is uitonderhandeld met de vakbonden. Saillant detail: de ondernemingsraad heeft negatief geadviseerd over het reorganisatieplan.

Verzet tegen ontslag

Van de ondernemingsraad behoren de voorzitter en een lid van de vaste commissie tot de slachtoffers van de ingreep bij Eaton. Ze verzetten zich tegen ontslag. Het or-commissielid, een werkvoorbereider met een lange staat van dienst, zit op deze middag voor kantonrechter E. de Groot. Uit het betoog van zijn gemachtigde G. Hofmans en zijn eigen toelichting valt onder meer op te maken dat hij van mening is dat zijn werk helemaal niet verdwijnt, omdat naar Roemenië alleen standaardproductie wordt verplaatst. In algemene zin vindt de 55-jarige Hengeloër tevens dat Eaton het afspiegelingsprincipe niet juist heeft toegepast.

Flipover

Rechter De Groot had voorzien dat de discussie zich op die punten zou toespitsen. Ze heeft een flipover in de zittingszaal laten plaatsen, als hulpmiddel om te kunnen bepalen of de werkvoorbereider wel terecht op de ontslaglijst is geplaatst. Met een viltstift tekent ze een schematische weergave van de organisatiestructuur bij Eaton en hangt daaronder de verschillende functies met bijbehorende afkortingen. Het resultaat doet denken aan hogere wiskunde, maar ze krijgt er wel een helderder beeld door van de bedrijfsorganisatie bij Eaton in Hengelo. Om zodoende een antwoord te kunnen geven op de vraag of is aangetoond dat de betreffende functie is komen te vervallen en eventueel of het afspiegelingsprincipe goed is toegepast.

Ontslagvergoeding

De advocaat van Eaton, met naast zich de directeur van de Hengelose vestiging, benadrukt overigens diverse keren dat de betreffende werkvoorbereider in alle mogelijke combinaties van afdelingen en functies bij toepassing van het afspiegelingsprincipe het haasje zou zijn. Als de werkvoorbereider toch wordt ontslagen, vindt hij dat hij recht heeft op een ontslagvergoeding op basis van correctiefactor C=3, in plaats van 0,85 waarop het sociaal plan is gebaseerd. Omgerekend komt dat neer op 260.000 euro in plaats van ruim 82.000 euro. De advocaat van Eaton laat weten dat het bedrijf daar niks voor voelt. Met het sociaal plan hebben vier vakbonden ingestemd, evenals het merendeel van betrokken medewerkers. „Aanpassing zou niet eerlijk zijn tegenover deze mensen.”

Schriftelijk oordeel

Als beide partijen er tijdens een korte schorsing zelf niet uitkomen, komt rechter De Groot twee weken later met haar schriftelijke oordeel. Ze concludeert dat uit de door Eaton aangedragen stukken niet blijkt dat de reorganisatie in Hengelo tot gevolg heeft dat een arbeidsplaats binnen de functiecategorie werkvoorbereider is komen te vervallen. „Weliswaar heeft de werkgever een grote mate van vrijheid bij de inrichting van haar bedrijf”, aldus de rechter, „maar daar waar zij in het kader van de reorganisatie stelt dat binnen een functiecategorie één of meerdere arbeidsplaatsen komen te vervallen, dient dat wel inzichtelijk gemaakt te worden en te blijken uit organogrammen voorzien van functiecategorieën, alsmede uit een bijbehorend reorganisatiebesluit. Daarvan is in dit geval geen sprake.” Ze wijst daarom het ontbindingsverzoek af. Tot een vergelijkbare beschikking komt ze in het geval van de or-voorzitter. Ook in zijn situatie is er volgens De Groot sprake van onvoldoende onderbouwing voor het ontslagverzoek.