Nieuws Actueel

Ebola is een sluipmoordenaar

Rik Nizet 20 oktober 2014

Een van de problemen met de huidige ebola-epidemie is dat de ziekte gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Het is een ziekte met ernstige inwendige bloedingen. "Maar de eerste ziekteverschijnselen wijzen daar vaak niet op'', zei professor Eric van Gorp, internist bij het Erasmus MC, maandag bij een bijeenkomst over ebola in Rotterdam. "Mensen komen bij de dokter met koorts, keelklachten, hoesten.’’ Ze worden niet meteen opgenomen, blijven rondlopen met hun verschijnselen, kunnen in de tussentijd anderen besmetten en blijken uiteindelijk ebola te hebben.

Daarom is het heel belangrijk dat gezondheidswerkers alert reageren. "Als mensen zich melden met koorts, moeten artsen meteen doorvragen of ze in ebolagebied zijn geweest." Als dat zo is, moet worden vastgesteld of ze in contact zijn geweest met ebolapatiënten. "Dan moeten ze meteen worden geïsoleerd’’, aldus Van Gorp. "Ook bij twijfel."

EbolagevallenVolgens de hoogleraar klinische virologie zijn gezondheidswerkers in Nederland voldoende voorbereid en alert om de goede vragen te stellen en om ebola op die manier snel op te sporen, en zullen ebolagevallen in Nederland dus niet snel gemist worden.

RIVMHet Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) acht de kans klein dat er iemand zomaar het land binnenkomt met ebola. "Maar de kans dat we hulpverleners moeten repatriëren die besmet zijn met ebola, is wel reëel', zei Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) maandag op de bijeenkomst.

Dat daarmee een epidemie op gang komt in Nederland, acht Timen "erg onwaarschijnlijk''. Wellicht is er sprake van een kleine verspreiding na onbeschermde contacten, denkt Timen, maar ook die kans acht ze klein. "Nederland is zo goed als mogelijk voorbereid op mogelijke ebolagevallen.''