Nieuws Actueel

ECB scherp op dividend en bonussen

Martijn Vervest 29 januari 2015

De Europese Centrale Bank (ECB) roept banken op een voorzichtig dividendbeleid te voeren en te blijven werken aan versterking van hun kapitaalbasis. Dat staat in een brief die de ECB heeft gestuurd aan de financiële instellingen waarop zij sinds november toezicht houdt. Ook bonussen worden de komende maanden scherp in de gaten gehouden, waarschuwt de centrale bank.Banken mogen hun aandeelhouders laten delen in de winst, maar moeten daarbij wel rekening houden met de huidige moeilijke economische en financiële omstandigheden. Dat geldt zelfs voor de financiële instellingen die nu al volledig voldoen aan de aangescherpte kapitaalnormen die in 2019 van kracht worden. Ook zij moeten zich blijven wapenen tegen een mogelijke economische verslechtering.BalansonderzoekDe banken waarbij tijdens het vorig jaar gehouden balansonderzoek ten opzichte van de nu geldende normen een kapitaaltekort is geconstateerd, zouden volgens de ECB helemaal geen dividend moeten uitkeren. Dat geldt voor een relatief beperkt aantal banken in met name Zuid-Europese landen.ToezichtDe ECB nam in november het toezicht over op de 130 grootste banken van de eurozone. Die banken hebben al een brief op de mat gekregen. Bovendien heeft de ECB de nationale toezichthouders gevraagd om de aanbevelingen ook door te voeren voor kleinere, minder belangrijke banken.