Nieuws Actueel

Economische groei licht neerwaarts bijgesteld

Van onze redactie 24 december 2014

Volgens de eerste raming op 14 november was de groei berekend op 0,2%. Het verschil van 0,1 procentpunt is volgens het statistiekbureau vooral toe te schrijven aan een neerwaartse bijstelling van de investeringen in vaste activa, zoals gebouwen en andere bezittingen.

Het beeld van de economie is bij de tweede raming niet gewijzigd. De groei van de Nederlandse economie is vooral te danken aan de export en, in iets mindere mate, aan de investeringen, aldus het CBS.