Nieuws Actueel

Economische groei: reacties

Martijn Vervest 14 augustus 2014

Lees ook:Economie groeit met half procentGroei aantal vacaturesKamp: voorzichtig economisch herstel

VVD-Kamerlid Mark Harbers “Nederland ligt nog steeds op koers. De economie groeit weer licht en het ziet ernaar uit dat we volgend jaar een sterkere groei kunnen verwachten. De consumentenbestedingen zijn toegenomen, de Nederlandse economie is sterker gegroeid dan die van onze buurlanden, het overheidstekort wordt verder teruggedrongen en de werkloosheid lijkt volgend jaar af te nemen. Het herstel gaat echter in kleine stappen en we zullen rekening moeten houden met onzekerheid door internationale spanningen. Maar tot dusverre ziet het beeld er goed uit en moeten we door op de ingezette weg.” CDA-Kamerlid Eddy van Hijum “Het economisch herstel is nog steeds erg kwetsbaar en onzeker vanwege internationale spanningen. De regering zal behoedzaam moeten begroten, er is geen ruimte om onzekere meevallers te verjubelen. Grote zorg is de nog steeds dalende werkgelegenheid en het dalende arbeidsaanbod. Het afgelopen jaar opnieuw 80.000 banen minder. Groei en werkgelegenheid blijven de achilleshiel van het kabinetsbeleid. De vele lastenverzwaringen remmen het herstel van vertrouwen bij huishoudens en bedrijven. Structureel blijft de opgave om als overheid minder uit te geven en de belasting te verlagen.” PvdA-Kamerlid Henk Nijboer “De cijfers laten zien dat de economie langzaam uit het dal klimt. Hierdoor hebben volgend jaar meer mensen een baan. Het aantal vacatures stijgt, de investeringen en koopkracht nemen toe en volgend jaar voorspelt het CPB weer een daling van de werkloosheid. Dit laat zien dat het kabinetsbeleid bijdraagt aan economisch herstel. De PvdA vindt dat het kabinet de komende tijd alles op alles moet zetten om het economisch herstel te laten leiden tot meer banen.'' ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob “Het is goed om te zien dat het economisch herstel doorzet en de economie het afgelopen kwartaal weer is gegroeid. Ook de vooruitzichten voor 2015 zijn overwegend positief. Vooral de snellere daling van de werkloosheid is een opsteker. Er blijft echter nog veel te doen, nog steeds zijn er meer dan 600.000 mensen op zoek naar een baan. Het kabinet moet daarom alles op alles zetten om de werkgelegenheid te bevorderen door bijvoorbeeld de lasten op arbeid te verlagen. Ook hebben we rekening te houden met de gespannen internationale situatie en de economische teruggang in buurland Duitsland. Omdat dit zomaar op ons land terug kan slaan, moeten we niet te vroeg juichen.''FNV-voorzitter Ton Heerts"Dit broze herstel levert geen banen op. Sterker nog, de werkgelegenheid in de bouw, financiële dienstverlening en zeker ook de zorg staan zwaar onder druk. Afgelopen kwartaal verdwenen er 35.000 banen in de zorg en er staan tienduizenden banen op de tocht. Bovendien leggen de wethouders van nagenoeg alle gemeentes in Nederland een bom onder de werkgelegenheid door meer te bezuinigen op de thuiszorg dan door Den Haag wordt voorgeschreven. Er verdwijnen dus meer banen dan nodig. En vanaf 1 januari kan dat ook gaan gebeuren bij de sociale werkvoorziening. Ik dring er nogmaals bij het kabinet op aan de vernietigende bezuinigingen in de zorgsector terug te draaien.''