Nieuws Actueel

Economische groei trekt aan

Martijn Vervest 11 december 2014

De economische groei in Nederland trekt volgend jaar aan, tot 1,5 procent van het bruto binnenlands product. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) donderdag.De aantrekkende groei is gunstig voor de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort daalt volgend jaar verder, naar 1,8 procent. Bij Prinsjesdag werd nog uitgegaan van een tekort van 2,2 procent. Het tekort dit jaar komt uit op 2,8 procent, binnen de Europese norm van 3 procent. De naheffing die het kabinet moet betalen aan de EU is daarin verwerkt. De staatsschuld loopt volgend jaar nog wel iets op, naar 69,6 procent van de omvang van onze economie.BroosVolgens de rekenmeesters van het kabinet blijft het economisch herstel broos, maar groeit de consumptie toch harder dan dit jaar. De werkgelegenheid neemt toe, de werkloosheid daalt naar 6,5 procent. De inflatie blijft laag, in lijn met de Europese prijsontwikkeling. De kans op langdurige deflatie is gering, aldus het CPB donderdag.GunstigerDe CPB-raming is iets gunstiger dan die van De Nederlandsche Bank eerder deze week. DNB verwacht voor volgend jaar een groei van 1,2 procent.Waarde euroHet economisch herstel komt onder meer doordat de euro de afgelopen maanden 7 procent minder waard is geworden ten opzichte van de dollar. Daarbij zijn de olieprijzen 30 procent gedaald. Die beide ontwikkelingen zijn gunstig voor de Nederlandse economie. De export profiteert van de lagere euro en de consumptie neemt, mede door de lagere energieprijzen, toe.WerkgelegenheidVolgend jaar daalt de werkgelegenheid bij de overheid en in de zorg, maar stijgt die bij de bedrijven. De beroepsbevolking neemt iets toe. Per saldo leidt dat tot een lichte daling van de werkloosheid van 6,75 procent dit jaar naar 6,5 procent volgend jaar.DeflatieDe dalende olieprijzen leiden ook tot een laag blijvende inflatie. Dat is voordelig voor huishoudens met vermogen en voor de koopkracht van alle huishoudens, aldus het CPB. Er is een risico van deflatie, waarbij geld meer waard wordt en de prijzen dalen, maar dat risico is overzichtelijk en niet heel hoog, zei CBP-directeur Laura van Geest onlangs in de Tweede Kamer.