Nieuws Actueel

Een executeur voor je onderneming

Binnenkort gaan mijn vrouw en ik op vakantie. Onze kinderen gaan niet mee. Wie neemt de leiding in het bedrijf wanneer wij onverwachts overlijden? Wij hebben een afspraak gemaakt bij de notaris om testamenten op te stellen.

Jolande van Loon 6 juli 2016

Testament

Ik adviseer om in elk geval een executeur te benoemen in het testament. Na het overlijden gaan alle bezittingen, schulden, rechten en plichten over op jullie erfgenamen. Zij treden als rechtsopvolgers in jullie plaats. Zeker wanneer jullie een bedrijf hebben, is het praktisch als iemand meteen na het overlijden kan zorgen voor de voortgang van de onderneming. Jullie kunnen zelf bepalen wie dat is door de benoeming van een executeur. Die persoon verzorgt de afwikkeling van de nalatenschap, zodat deze daarna kan worden verdeeld onder de erfgenamen. OnenigheidDe benoeming van een executeur kan onenigheid tussen de kinderen voorkomen. In het testament is het mogelijk de executeur verregaande bevoegdheden te geven die hij zonder instemming van de erfgenamen mag uitoefenen. Dit kan de uitvaart zijn, maar hij kan bijvoorbeeld ook slagvaardig met de onderneming voort. Het is verstandig van tevoren te overleggen met degene die jullie als executeur willen benoemen en hem te informeren over het reilen en zeilen binnen jullie onderneming.

Jolande van Loon is notaris bij Ploum Lodder Princen. Ook een vraag? vraag@deondernemer.nl.