Nieuws Actueel

Eén miljoen voor nooit meer plannen

Caroline Spilt 16 juli 2015

Factureren agenda ondernemen groot

Calendar42 heeft vandaag bekend gemaakt een financiering te hebben ontvangen van informele investeerders en huidige aandeelhouders. Het betreft een seed investering van ruim één miljoen euro, waarmee het bedrijf haar ambitie om 'planning' overbodig te maken verder kan realiseren.

Je planning loslaten en je volledig kunnen richten op het hier en nu, dat is het doel van het softwareplatform C42 dat door Calendar42 is ontwikkeld. Het platform maakt traditioneel plannen overbodig door realtime data uit de wereld om ons heen te integreren met slimme algoritmes. Deze realtime informatie kan vervolgens toegankelijk worden gemaakt via eenvoudige applicaties.

"Planning is in onze maatschappij bijna een obsessie geworden, maar de geschepte verwachtingen sluiten uiteindelijk nooit aan bij de werkelijkheid", zegt Jasper Hartong, oprichter van Calendar42.

Veranderende situatieEen wereld zonder planning klinkt voor velen als toekomstmuziek, maar deze ontwikkeling is in volle gang. Veel mensen hebben de ouderwetse agenda al vervangen door het afspreken via chat en app. Ook op zakelijk gebied groeit de behoefte om snel te kunnen reageren op continu veranderende situaties. Ad hoc kunnen schakelen wordt steeds belangrijker. Het C42 platform biedt oplossingen voor de zeer korte termijn, waardoor het veel stress wegneemt in het dagelijkse leven. Hiermee overtreft het reguliere planning software, die slechts het vooruit plannen op langere termijn ondersteunt.

EfficiënterMichel Boerrigter, oprichter van Calendar42: "Wij hebben aangetoond dat het loslaten van de planning niet alleen efficiënter blijkt te zijn maar ook nog eens een betere dienstverlening en gebruikservaring oplevert. De financiering helpt ons weer een grote stap verder in het uitrollen van deze aanpak."

KlantenkringEr zijn veel aspecten waarbij het C42 platform snelheid, efficiency, kostenreductie en een betere dienstverlening kan realiseren. Organisaties als Aegon, Timing en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn reeds overtuigd en mag Calendar42 daardoor al tot haar klantenkring rekenen.

Verschuivingen in de marktDe ontwikkelingen op het gebied van technologie en (open) data in combinatie met de nieuwe Europese privacy regulering van 2016 (GDPR) voorspellen grote verschuivingen in deze markt. Een markt die Gartner per 2017 schat op ruim 36 miljard euro per jaar.

De seed investering maakt het mogelijk voor Calendar42 om deze technologische en maatschappelijke ontwikkelingen verder vorm te geven. Met het geld worden de organisatie, de infrastructuur en het C42 platform verder uitgebouwd om zo de basis te leggen voor een internationale uitrol.

Details omtrent de financiering worden niet bekend gemaakt.