Nieuws Actueel

Eén op de tien ZZP'ers mist uitdaging

Rik Nizet 2 oktober 2015

Zp mist uitdaging zp facts zzp 335

Ondanks dat de zelfstandig professional de opdracht die hij uitvoert voor zijn opdrachtgever gemiddeld waardeert met het cijfer 7,9, geeft 9 procent ook aan dat hij uitdaging mist in zijn opdracht. Dit blijkt uit de derde editie van ZP Facts, de kwartaalmonitor voor de zp-markt.

ZP Facts deed onderzoek naar goed opdrachtgeverschap en specifiek naar het thema kennisdeling tussen zp’ers en hun opdrachtgevers. Uit de analyse van ruim 700 enquêtes onder zelfstandigen blijkt dat zij over het algemeen tevreden zijn over hun opdracht; ze geven deze gemiddeld het cijfer 7,9. Van de ondervraagde zelfstandig professionals geeft 82 procent aan op een passende opdracht te zitten."Het is in het belang van opdrachtgevers dat zij zp’ers voldoende uitdaging blijven bieden, om zodoende het volle potentieel uit de ingehuurde professional te halen", licht professor Arjan van den Born van de Universiteit van Tilburg toe. Van den Born voerde het onderzoek voor ZP Facts mede uit.

Onvoldoende uitdagingProfessionals zoeken doorgaans een uitdagende opdracht waarbij ze kwaliteit kunnen leveren en innovatief kunnen zijn. De resultaten uit de enquête heeft ZP Facts aangehouden tegen de karakteristieken van opdrachten. Hieruit blijkt dat één op de tien zp’ers een opdracht uitvoert die niet uitdagend genoeg is. Aan de andere kant is voor 9 procent van de zp’ers de opdracht juist te uitdagend. De discrepantie brengt voor de opdrachtgever het gevaar met zich mee dat de zp’er zich in mindere mate inzet voor de opdracht. Terwijl de zelfstandige niet zijn volle potentieel benut of juist overwerkt zou kunnen raken doordat de opdracht te hoog gegrepen is."Het is uiteraard ook de verantwoordelijkheid van de zelfstandig professional om voldoende uitdaging te zoeken binnen zijn bestaande opdracht. Mocht dat niet mogelijk zijn, is een andere opdracht vinden die deze uitdaging wel biedt de enige optie. Dit heeft in dat geval voordelen voor zowel de opdrachtgever als de zelfstandig professional. De zp’er kan zich bij een andere opdrachtgever verder ontwikkelen en de opdrachtgever kan op zoek naar een zp’er die zich wel uitgedaagd voelt, wat de betrokkenheid bij het project en de organisatie vergroot en daarmee de kennisdeling", aldus Van den Born.

Win-winsituatieHicks, O’Reilly & Bahr (2014) concludeerden in hun onderzoek dat medewerkers die vinden dat hun kennis en vaardigheden goed aansluiten bij hun werk meer betrokken zijn. Zelfstandig professionals die meer betrokken zijn bij hun opdrachten en opdrachtgever delen meer kennis met die organisatie. Hierdoor ontstaat een win-winsituatie; passende opdrachten leiden tot meer betrokken zelfstandigen, waardoor zij eerder geneigd zijn kennis te delen. De opdrachtgever haalt zo het beste uit zijn flexibele schil.