Nieuws Actueel

Eén op tienduizend startups succesvol

Martijn Vervest 6 juli 2015

Vergaderen startup groot

Hoewel Nederland voldoende kennis, innovatiekracht, kapitaal en ondernemerschap heeft is het aantal succesvolle startups beperkt. Een startup kan worden omschreven als een organisatie dat op zoek is naar een (wereldwijd) schaalbaar businessmodel Aan ondernemerschap ontbreekt het niet in Nederland. Jaarlijks beginnen 127.000 starters een eigen bedrijf. Maar niet iedere starter is een startup. De meeste starters zijn ZZP’ers die diensten verlenen. Per jaar zijn er ongeveer 200 startups. Circa één op de tien groeit uit tot een succesvol bedrijf. De overige 90 procent blijven klein of worden binnen een aantal jaren gestaakt. Geen gebrek aan ondernemerschap Nederland heeft behoefte aan ondernemers die de ambitie hebben om te groeien en te innoveren. Dit zorgt voor nieuwe producten en diensten, economische groei en werkgelegenheid. Aan ondernemerschap ontbreekt het niet in Nederland. Jaarlijks beginnen circa 127.000 starters een eigen bedrijf (gemiddeld aantal starters in de afgelopen vijf jaar). Niet iedere starter is een startup Niet iedere starter is echter even ambitieus en/of innovatief. Van de 127.000 starters kan slechts een klein aantal als startup worden aangemerkt. Een startup kan worden omschreven als een organisatie dat op zoek is naar een (wereldwijd) schaalbaar businessmodel. Voorbeelden van succesvolle startups zijn de taxi-app Uber kamerverhuurdienst Airbnb en de Nederlandse online betaaldienst Adyen. Grootste deel starters bestaat uit ZZP’ers Volgens StartupJuncture.com worden jaarlijks circa 200 startups in Nederland opgericht. Op een totaal aantal starters van 127.000 betreft dit ongeveer 0,2 procent van alle starters. Dit percentage is zo laag doordat het overgrote deel van de Nederlandse starters uit ZZP’ers bestaat die hun kennis en vaardigheden als diensten aan andere bedrijven en/of consumenten aanbieden. Bovendien werken de meeste starters in Nederland nog altijd volgens een bestaand businessmodel. Het aantal succesvolle startups dat voorkomt uit innovatieve starters is derhalve op één hand te tellen. Circa één op de tien startups is succesvol Van de 200 startups groeit 5 procent tot 10 procent uiteindelijk uit tot een succesvol bedrijf (circa 10 tot 20 bedrijven). Dit betekent dat slechts 0,01 procent, of wel één op de 10.000 starters, uitgroeit tot een succesvolle startup. De overige 90 procent van de startups blijven klein (circa 70 tot 110 bedrijven) of worden binnen een aantal jaren gestaakt (circa 80 tot 120 bedrijven). Dit wil overigens niet zeggen dat andere starters niet succesvol zijn, zij vallen alleen niet onder de definitie van een startup en/of hebben die ambitie ook niet. Groots denken, diepe zakken en een lange adem Voor iedere startup afzonderlijk zijn verschillende redenen te benoemen waarom een bedrijf het uiteindelijk toch niet redt. Dit heeft onder meer te maken met de mate van innovativiteit, het onderscheidend vermogen van een product of dienst, de ondernemerskwaliteiten van de ondernemer(s), maar ook een juiste timing is van belang. Succesvolle startups hebben: 1. Ambitie. Een ondernemer moet groots durven denken en zich niet beperken tot de Nederlandse markt. 2. Toegang tot financiering. Om een product succesvol op de markt te brengen heb je een lange adem en diepe zakken nodig. In Nederland hebben veel startups echter moeite om financiers te vinden. 3. Geen angst voor mislukkingen. Een succesvolle startup ontstaat doorgaans niet na één keer proberen. Het is eerder een proces van trial and error, van vallen en opstaan. Een populair credo bij startups is niet voor niets ‘fail fast, fail often’. In Nederland blijft een faillissement een ondernemer echter nog altijd tot in lengte van dagen achtervolgen. 4. Ervaring. Verkoopvaardigheden zijn belangrijk, deze worden vaak onderschat. Deze vaardigheden ontbreken vaak bij technische ondernemers die een uniek product of dienst hebben ontwikkeld, maar vervolgens geen idee hebben hoe ze dit kunnen vermarkten. Samenwerking met ervaren ondernemers of andere bedrijven is daarom essentieel. Startups beter faciliteren Voor de Nederlandse economie als geheel is het goed als het aantal startups toeneemt. Dit zorgt voor economische groei en werkgelegenheid. Bovendien maken snel veranderende technologieën innovatief ondernemerschap noodzakelijk. Daarnaast wil Nederland zich op het gebied van startups internationaal profileren. Er is in Nederland voldoende kennis, innovatiekracht, kapitaal en ondernemerschap aanwezig, alleen weten de verschillende partijen elkaar niet of nauwelijks te vinden. De lancering van StartupDelta, met Neelie Kroes als ambassadeur, moet hier verandering in brengen. Onder meer door de verschillende innovatieve regio’s in Nederland meer met elkaar te verbinden, meer samenwerking te stimuleren tussen universiteiten, multinationals en ondernemers en door internationale investeerders aan te trekken. Uiteindelijk wil de overheid dat Nederland uitgroeit tot één van de grootste startup-ecosystemen in Europa, vergelijkbaar met Londen en Berlijn.