Nieuws Actueel

Een personenauto van de zaak

Rik Nizet 15 januari 2014

Als u aan uw werknemer ook voor privédoeleinden een personenauto ter beschikking stelt, geldt een bijzondere regeling voor het privégebruik. Deze regeling geldt in het algemeen ook voor het ter beschikking stellen van een bestelauto, maar voor deze auto’s zijn er ook specifieke regels. Die regels vindt u in Reizen met een bestelauto van de zaak.

U vindt informatie over de volgende onderwerpen:

begrip 'personenauto'regeling voor privégebruik autowachtdienstregelinghoogte privégebruik autohoogte privégebruik bij auto's met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometerhoogte privégebruik bij zeer zuinige, zuinige en overige auto's in 2012 en laterprivégebruik auto en eigen bijdrage werknemerprivégebruik auto en weinig of geen loon in geldgrondslag voor de bijtelling privégebruik autoeen deel van het kalenderjaar een auto ter beschikking stellenin de loop van het kalenderjaar een andere auto ter beschikking stellenmeer dan 1 auto tegelijk ter beschikking stellenauto’s die ingericht en uiterlijk herkenbaar zijn voor bepaalde diensten(collectieve) afspraak over privégebruik met de Belastingdienstgeen bijtelling bij maximaal 500 kilometer privégebruikVerklaring geen privégebruik autowijzigen of intrekken Verklaring geen privégebruik autorittenregistratieander bewijsauto’s van 15 jaar en ouderbijtelling privégebruik auto voor de autobranchegevolgen bijtelling voor loongerelateerde regelingenverwerking privégebruik auto in de aangifte loonheffingenstroomschema ter beschikking gestelde personenauto