Nieuws Actueel

Eerlijke Bankwijzer: banken gaan vooruit

Van onze redactie 29 september 2015

Image 5284979

Ze namen dit keer acht Nederlandse banken onder de loep. Alle banken scherpten in het afgelopen jaar hun beleid aan. Zo investeert ABN AMRO niet meer in olie- en gasboringen in poolgebieden en verbeterde SNS Bank zijn klimaatbeleid door eisen te stellen op het gebied van energiebesparing en de uitstoot van broeikasgassen. ING investeert niet in kolenmijnbouw in kwetsbare landschappen en Rabobank voert beleid tegen landroof en is transparanter geworden over zijn leningen aan bedrijven.

Ze doen kortom hun best, maar er moet nog veel gebeuren, stellen de organisaties vast. Bijvoorbeeld op gebied van klimaat, waar ABN AMRO, ING, NIBC, Rabobank en Van Lanschot weigeren investeringen in kolencentrales uit te sluiten.

Naleving

En verder onder meer op het gebied van mensenrechten en arbeidsrechten: alle banken verwachten dat bedrijven aandacht hebben voor de naleving ervan door hun onderaannemers en toeleveranciers, maar met uitzondering van Triodos Bank (arbeidsrechten) en ASN Bank en SNS Bank (zowel mensen- als arbeidsrechten) eisen ze niet dat bedrijven dit in contracten met onderaannemers en leveranciers vastleggen.

Consumenten die willen weten hoe hun bank volgens de jongste onderzoeksresultaten scoort op de verschillende thema's, kunnen vanaf dinsdag terecht op de website van Eerlijke Bankwijzer.