Nieuws Actueel

Eerste meldingen hulplijn radicalisering

Van onze redactie 5 januari 2015

De hulplijn dient volgens SMN om het ouders makkelijker te maken om advies te vragen als ze zich zorgen maken over hun kinderen. ,,Voor een aantal ouders is radicalisering zeer dichtbij gekomen'', aldus de organisatie. ,,Tot nu toe zijn er ongeveer 160 jongeren naar Syrië en Irak vertrokken.''

Via het telefoonnummer kunnen gezinnen de hulp inroepen van vertrouwenspersonen. Die geven advies, maar kunnen mensen ook doorverwijzen naar ,,de geëigende instanties.'' Daarvoor moet de beller wel eerst toestemming geven, benadrukt SMN.

,,Het uiteindelijke doel is ouders en andere familieleden in staat te stellen signalen van radicalisering te duiden en de hulpmogelijkheden bij probleemsituaties beter te benutten'', aldus de organisatie.